Internationell arvsrätt inom EU

FRÅGA
Hej Jag har en fråga gällande min pappas död och min eventuella arvsrätt. Min pappa är italiensk medborgare och jag och min mamma är svenska medborgare. Jag har inte haft kontakt med min pappa under min uppväxt. Jag är född och uppväxt i Sverige och han har aldrig varit här. Han har däremot godkänt faderskapet och är min biologiska pappa som jag träffat från och med att jag var 15 år. Han har i Italien skaffat en familj och med två barn och en fru som fortfarande lever. Jag har kontakt med mina italienska släktingar.Min pappa fick diagnosen pannlobsdemens för 16 år sedan, så han har varit sjuk senare delen av sitt liv. Min pappa har tillgångar efter min farmor. Min pappa har en syster, som i sin tur har tre barn. Det finns alltså 6 barnbarn efter min farmor, samt lever min pappas syster och min pappas fru. Jag antar att min pappa och hans syster har delat upp tillgångarna efter min farmor.Min pappa gick bort nyss och jag behöver sätta mig in i hur saker fungerar gällande arvet.Hur fungerar italiensk arvsrätt? Har jag rätt att ärva på samma sätt som i Sverige?Hur fungerar bouppteckning i Italien? Har jag rätt att ärva? Hur får jag veta om det finns ett testamente? Har jag rätt till juridisk rådgivning? Hur bör jag agera för att bli insatt i processen?Med vänlig hälsningCamilla
SVAR

Hej Camilla och tack för att du vänder dig till Lawline!

EU:s arvsförordning 650/2012 blir tillämplig i ditt fall enligt dess art 1 då både Sverige och Italien är EU länder och det är fråga om en gränsöverskridande situation. Enligt dess art 4 så är den domstol behörig där den avlidne hade hemvist, efter de uppgifter du gett så blir Italien behörig domstol att fatta beslut om arvet i dess helhet. Vidare blir även Italiensk lag tillämplig och ska tillämpas på arvet i dess helhet enligt förordningens art 21.1 samt 23. Domstolen har behörighet att med tillämpning av italiensk lag fastställa förmånstagare, förmåga att ärva och arvets uppdelning mellan förmånstagarna, art 23.2a-j.

Tyvärr kan vi på Lawline inte besvara hur italiensk arvsrätt fungerar. Jag vet att make/maka och barn ärver men vet tyvärr inte mer än så. I Sverige får särkullbarn sin del av arvet direkt och man ärver inte skulder, men hur det fungerar i Italien kan vi inte svara på.

Jag rekommenderar att du bokar en tid med en av våra jurister. Vid bokning kommer du få beskriva vad ditt ärende handlar om och få tid med en jurist med mer erfarenhet på området.

Hoppas mitt svar var till någon hjälp!

Sanna Parkan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2021-04-21 Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (91430)