Internationell arvsrätt - fastighet i Spanien

Hej,

Min mor at nara doden ock har ett hus I spanien. Vi at tre soner som ar arvingar. Behover vi ta nogon aktion I Spanien gjallande denna fastighet? Sjalv at jag bosatt I England.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte var din mamma är bosatt. I det följande utgår jag dock från att din mamma bor i Sverige.

Det finns en EU-förordning som reglerar arv i internationella situationer. "Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012" (hädanefter kallad 'förordningen').

Förordningen tillämpas eftersom Spanien och Sverige är medlemsländer i EU. Svensk domstol är behörig att fatta beslut om arvet i dess helhet om din mamma bor i Sverige när hon avlider (artikel 4 i förordningen). Det betyder att svensk domstol kommer att tillämpa svensk lag (artikel 21). Observera att dessa bestämmelser gäller för arvet i dess helhet, vilket betyder att fastigheten i Spanien regleras av den svenska arvsordningen. Med hänsyn till informationen i din fråga bör därför ingen aktion i Spanien vara nödvändig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning