Interimistiskt beslut i vårdnadstvist

2017-08-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Kan jag begära interministisk vårdnad när min exman har begärt ensam vårdnad?Vi är 'dömda' av rätten till Sam Arb. Samtal hos fam rätten . Det har fungerat bra men min exman bestämmer nu själv vad han tycker är lämpligt gällande barnen. Han tror att han har egen vårdnad vilket han inte har och sannolikt inte kommer få. Han utsätter barnen för våld samt låter dom inte komma till mig enligt öl. Dessa uppgifter kommer från barnen. Vilka juridiska möjligheter har jag att begära interministisk vårdnad? I En redan pågående tvist?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domstolen får ta intermistiska beslut i pågående mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge, 6 kap 20 § föräldrabalken(FB). Ett interimistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller i avvaktan på domstolens slutliga dom. Vid alla beslut gällande barnets vårdnad, boende och umgänge så ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap 2 a § första stycket FB.

Att barn utsätts för våld av en förälder är oerhört allvarligt. Enligt propositionen till lagen kan interimistiska beslut tas även om det ”enbart” finns misstankar om brott, vilket i det nuvarande fall finns. Risken för att barnet utsätts för fara talar för att pappan inte bör umgås med barnen under tiden för tvisten. För att få ett interimistisk vårdnad får du framlägga ett interimistiskt yrkande till rätten som den sedan behandlar vid ett förberedelstilfälle.

Innan domstolen fattar ett intermistiskt beslut ska de låta, i det här fallet pappan, yttra sig i saken. De kan hämta snabbupplysningar där hör man föräldrarna, referenspersoner och slutligen barnet om det är tillräckligt gammalt.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94257)