Interimistiskt beslut i vårdnadstvist

2015-08-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur går man tillväga om man ska ansöka om nytt interimistiskt beslut i ett pågående vårdnadsmål?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline.

Tingsrätten kan i en vårdnadstvist fatta ett s.k. interimistiskt beslut om vårdnad, boende och umgänge se 6 kap. 20 § Föräldrabalken (1949:381), FB. Innan domstolen meddelar ett interimistiskt beslut ska motparten få möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen kan inhämta upplysningar från socialnämnden. Något ytterligare beslutsunderlag har domstolen oftast inte tillgång till. Domstolen har inte möjlighet att hålla vittnesförhör.

Ett interimistiskt beslut ska gälla tills vidare, tills utredningen är avklarad och tingsrätten kan hålla en huvudförhandling. Du kan så länge målet pågår begära att domstolen ska fatta ett nytt interimistiskt beslut, domstolen kan när som helst ändra sådana beslut, se sista stycket i 6 kap. 20 § FB.

Lycka till!

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (785)
2020-12-01 Vårdnad och umgänge
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (86836)