​Inte tillåtet att tillverka egna alster av varumärkesskyddade tyger

2019-07-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
En enkel fråga, får jag sälja egenhändigt tillverkade alster av Disneytyg, t e x grytlappar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det i frågan inte framkommer hur tyget ser ut, utgår jag i mitt svar ifrån att Disneytyget är varumärkesskyddat och att du tänker sy alster i kommersiellt bruk. Frågan går att bedöma utifrån mönsterskydd också, resonemanget blir då annorlunda men slutsatsen ungefär densamma om dina alster går att förväxla med Disneys egna produkter.

Varumärkeslagens reglering

Varumärkeslagen (VML) kan i detta fall tillämpas då varumärkesrätten skyddar särskiljande kännetecken, exempelvis figurer, vilket Disney är känt för att producera (1 kap. 4 § VML).

Som regel får du inte sy egna alster av Disneytygerna om innehavaren av varumärkesrätten inte gett sitt medgivande till detta, då det utgör varumärkesintrång. Anledningen till detta är att innehavaren har ensamrätt till tygerna och att denne själv kan avgöra hur dessa får användas av andra i näringsverksamhet (1 kap. 10 § VML).

Vad innebär att ensamrätten till en vara kan "konsumeras"?

Inom immaterialrätten finns ett begrepp som kallas för "konsumtion" (1 kap. 12 § VML). Detta begrepp innebär att om en vara förs in på EES-marknaden (länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, exempelvis Sverige bland andra) genom samtycke från varumärkesinnehavaren, har ensamrätten till just den varan konsumerats. På det sättet kan andra få möjligheten att sälja vidare denna vara utan något tillstånd från den ursprungliga rättighetsinnehavaren, i detta fallet Disney.

Om du förändrar varans skick gäller inte konsumtionsregeln

Du får dock inte förändra eller försämra varans skick, eftersom varan måste behålla samma skick så som den konsumerades för att konsumtionsregeln ska gälla (1 kap. 12 § 2 st VML). Det innebär tyvärr i ditt fall att du inte heller via den här vägen kan tillverka dina egna alster av Disneytyg eftersom det skulle innebära en förändring av tyget som du köpt.

Vad du bör göra

Mitt tips till dig är att köpa tyger för kommersiellt bruk om du skulle vilja tillverka och sälja dina egna alster utav tyg utan att riskera att göra immaterialrättsliga intrång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (764)
2019-10-12 Vart kan jag vända mig för rådgivning inom Upphovsrättsområdet?
2019-10-01 Får man lov att göra varumärkesparodi på kända varumärken?
2019-09-26 Användning av immaterialrättsligt skyddade tyger
2019-09-23 Varumärkesrättens undantag för personnamn

Alla besvarade frågor (73670)