Inte tillåtet att kasta ut make ur gemensam lägenhet

2016-07-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Kan min fru kasta ut mig hur som helst. Bor i gemensam hyresrättslägenhet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fru får inte kasta ut dig ur er gemensamma hyresrättslägenhet. Om hon exempelvis skulle byta lås på lägenheten eller på annat vis, mot din vilja, hindra dig från att nyttja lägenheten, skulle hon göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 och 11 §§ BrB.

Om du och din fru står gemensamt på hyreskontraktet är det bara hyresvärden som kan säga upp dig från kontraktet om det finns grund för detta enligt reglerna i 12 kap. JB.

Vid eventuell skilsmässa är det parten med bäst behov av bostaden som får behålla den, oavsett vem som stod på hyreskontraktet tidigare, 11 kap. 8 § ÄktB. Bäst behov anses generellt den ha som har svårast att hitta ny bostad eller den som ska ha parets barn boende hos sig.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!
Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll