Inte principiellt övergrepp i rättssak att fråga potentiell anmälare om brottsanmälan

2019-08-22 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har läst en sms konversation mellan ett par personer. Vi kan kalla dom O och H. H skrev till O att hen tänkte polisanmäla mig för en sak som jag inte ens har gjort. Begår jag övergrepp i rättssak ifall jag ringer H och frågar ifall hen tänker anmäla mig ? Bara för att H ska få en tankeställare att jag vet om det och läst deras sms. Tänkte bara fråga H, inte hota.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Det utgör inte principiellt övergrepp i rättssak att ställa den fråga du vill ställa, men kan under vissa omständigheter göra det.

Övergrepp i rättssak begås genom att med våld eller hot om våld angripa någon för att hen gjort anmälan om brott, fört en rättslig talan, avlagt ett vittnesmål eller annars vid förhör avgett en viss utsaga. Brottet kan också begås genom att på annat sätt, som medför lidande, skada eller olägenhet för i detta fallet H, eller med hot om en sådan gärning angriper hen för att hen avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra hen från att avge en sådan utsaga (17 kap 10 § BrB).

Trots att det enligt min uppfattning inte är uppenbart utifrån lagtexten skyddar paragrafen även personer som inte ännu gjort, men tänkt göra, anmälan om brott. Svaret på din fråga är således att nej, du begår inte övergrepp i rättssak om du ringer H och frågar om hen tänkt anmäla dig, förutsatt att du inte gör det på ett sätt som måste anses vara ett hot om våld eller åtminstone någon olägenhet. Det bör betonas att ett syfte ska vara just att påverka den andra personen, och att det inte är tillräckligt att man förstår att det kan vara obehagligt för i detta fallet H att motta samtalet, om du saknar uppsåt att H ska uppleva sådant obehag.

Jag förstår om mitt svar kan uppfattas som lätt luddigt, just eftersom samma fråga kan ställas på oändligt många olika sätt. Det du främst bör ta med dig är att det inte principiellt utgör övergrepp i rättssak att ställa den fråga du vill ställa, men att det under vissa omständigheter kan utgöra det.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (734)
2020-02-24 Varför ifrågasätter banken varifrån min handpenning kommer från?
2020-02-23 100 000 kr i undandragen skatt – grovt skattebrott?
2020-02-18 Kan ett vittne ändra sin berättelse vid domstolen?
2020-02-09 Vad kan hända vid missad mönstring?

Alla besvarade frågor (77317)