Inte överens om hus i ett dödsbo

FRÅGA
HejMin pappa bor i huset som min farmor äger. Hon har nu gått bort. Han har även två stycken bröder. Fram till att testamentet och bouppdelningen är gjort kan/får han bo kvar i huset? Han är inte skriven där utan har tagit hand om huset det senaste året åt min farmor då hon bodde på ett ålderdomshem. Han har även ett eget boende i en annan kommun. En av bröderna är osams med de andra två. Kan han begära att min pappa flyttar ut från huset fram tills att allt är klart? fundersamt barnbarn
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om detta finns i Ärvdabalken (ÄB).

När någon dör bildas ett så kallat dödsbo efter den döde. Det är arvingarna och eventuella testamentstagare som är delägare i detta dödsbo. Grundregeln vid dödsboförvaltning är att dödsbodelägarna, det vill säga de tre bröderna i det här fallet, ska vara överens (18 kap. 1 § ÄB).

Om delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens finns det en möjlighet för någon av dödsbodelägarna att ansöka om en så kallad boutredningsman som då tar över förvaltningen av dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). Viktigt att veta är att en boutredningsman kostar pengar.

Mitt råd är att bröderna ändå försöker komma överens. Kanske kan din pappa avtala med dödsboet om ett nyttjanderättsavtal till huset tills bouppteckning och arvskifte är klart.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96356)