Inte överens om förvaltning av dödsbo

FRÅGA
Hej,Jag har en fråga ang nyttjande av dödsbo. Vi är två syskon vars förälder gick bort för drygt ett halvår sedan. Mitt syskon ska överta fastigheten och lösa ut mig. Hen har bott och nyttjat våra föräldrars fastighet under hela tiden men betalat alla räkningar med tillgångarna i dödsboet. Min fråga är om det inte är rimligt att det syskon som bor och nyttjar fastigheten betalar hyran själv? Vi är ju båda dödsbodelägare. Tacksam för svar!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Reglerna kring dödsbo finns i Ärvdabalken. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans (18 kap. 1 § Ärvdabalken). Att förvalta en fastighet i dödsboet innebär att betala de nödvändiga kostnader som behövs för att fastigheten ska bibehållas i bra skick och att tillse att de löpande kostnaderna som är förknippade med fastigheten betalas. Det är ju dödsboet som har betalningsskyldigheten till t ex elbolaget, om inte annat avtalats. Ni måste vara överens i dödsboet hur förvaltningen ska ske.

Av din fråga att döma verkar det som ni inte är helt överens om hur dödsboförvaltningen ska gå till. Om man inte kan komma överens i ett dödsbo hur förvaltningen ska gå till kan antigen du eller ditt syskon ansöka till tingsrätten om boutredningsman enligt 19 kap. 1 § Ärvdabalken. Boutredningsmannen kan då ta över förvaltningen. Tänk på att en boutredningsman kostar pengar. Kanske att boutredningsman är en lite väl drastisk åtgärd i ditt fall, men möjligheten finns som sagt.

Mitt råd är att du kommer överens med ditt syskon om hur ni ska göra. Om det dröjer innan ni genomför fastighetsövertagandet och arvskifte kanske ditt syskon kan ingå ett hyresavtal med dödsboet eller något liknande. Alternativt att ni kommer överens om att reglera det så du får lite mer i arvskiftet, eller någon annan lösning.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91059)