Inte olagligt att skrika åt sitt barn i uppfostringssyfte

2019-11-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Är det olagligt att skrika åt sina barn? Jag tänker att barnen kanske upplever det som psykisk misshandel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är som huvudregel nej, men det kan bero på situationen. Ett barn har enligt 6 kap 1 § Föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. I denna skyldighet för föräldern att fostra barnet på bästa sätt kan exempelvis att höja rösten till ett barn som inte lyssnar falla in. Så länge som uppfostran sker inom rimliga gränser och inom de sociala gränser som finns i samhället brukar domstolen acceptera att föräldrar exempelvis skriker åt eller tar tag i sitt barn för tillrättavisningar och uppfostran (se exempelvis hovrättens dom i Mål B 9293-09).

En förälder som skriker åt sitt barn i annat än uppfostringssyfte och samtidigt uppträder hotfullt skulle däremot möjligtvis kunna göra sig skyldig till brottet ofredande, som regleras i 4 kap 7 § Brottsbalken. Den brottsliga gärningen består då i att genom någon form av hänsynslöst beteende ofreda en annan person, vilken såklart även kan vara ens eget barn. Bedömningen av om det är ett ofredandebrott ligger enligt förarbetena till bestämmelsen i om "agerandet har utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad". Sker skrikandet på ett sätt som är så hänsynslöst att det kränker barnet på ett kännbart sätt kan det alltså röra sig om ett ofredande, men det blir en fråga om en enskild bedömning i varje fall. Det vore därför att dra det för långt att påstå att det handlar om ett ofredande varje gång en förälder skriker åt ett barn.

Svaret på din fråga är helt enkelt att man får se till varje enskild situation. Huruvida ett skrikande är tillåtet eller inte beror helt på sammanhanget och hur det görs, men får som huvudregel anses tillåtet. Så länge det sker i uppfostringssyfte torde det nämligen vara tillåtet inom rimliga gränser. Sker skrikandet det däremot enbart i syfte att förnedra, skrämma eller hota barnet kan det röra sig om ofredande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du några funderingar över en mer specifik situation eller undrar över något annat gällande juridik är du självklart välkommen att ställa en ny fråga på vår hemsida.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82647)