Inte närvara vid bouppteckningsförrättning

FRÅGA
Vad händer om man inte närvarar vid en bouppteckning? Får man reda på om man ärvt något eller vad som hänt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler för bouppteckningar finns i Ärvdabalken

Det finns en del regler kring hur bouppteckningar ska gå till. Dessa hittas i 20 kap Ärvdabalken. I 20 kap 2 § Ärvdabalken anges att samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen i god tid. Bouppteckningsförrättningen är det möte där dödsbodelägarna går igenom den avlidnes skulder och tillgångar m.m. Vid förrättningen antecknas de deltagande i bouppteckningen.

Inte närvara vid en bouppteckning

Även om det finns regler om att samtliga dödsbodelägare måste få en kallelse, så finns det inga regler om att de kallade faktiskt måste delta på bouppteckningsförrättningen. Om en dödsbodelägare inte närvarar ska dock bevis för att han/hon ändå fått en kallelse tas med i bouppteckningen.

Kan man ta del av bouppteckningen i efterhand?

När bouppteckningen är färdig ska den registreras hos Skatteverket. I samband med att den registreras blir den en allmän handling, vilket innebär att varje svensk medborgare har möjlighet att ta del av den (2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen). Vill du i efterhand ta del av bouppteckningen ska du alltså vända dig till Skatteverket, som på begäran kommer att lämna ut bouppteckningen.

Hur tar man reda på ett eventuellt arv?

Står du antecknad som arvinge i bouppteckningen och det dessutom finns tillgångar kvar i dödsboet efter den avlidne, kan du med största sannolikhet utgå från att du kommer att få ärva. Hur mycket och vad bestäms dock först vid ett arvskifte, som sker ett tag efter att bouppteckningen är gjord.

Sammanfattningsvis

Det går bra att avstå från att närvara vid en bouppteckningsförrättning. För att se bouppteckningen i efterhand kan du begära ut en kopia av bouppteckningen hos Skatteverket. Där bör det framgå ifall du är arvinge och ifall det finns tillgångar kvar i boet att fördela bland arvingar och testamentestagare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll