Inte kunna lösa ut särkullbarn

2019-02-19 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett sambopar som båda har särkullbarn men inga gemensamma barn. Vi har köpt en bostad ihop för ca 800 000 kr och då vi är pensionärer är vi oroliga för att inte kunna lösa ut särkullbarnen ekonomiskt om någon av oss skulle dö. Vad kan vi göra ?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Då ni enbart är sambos är huvudregeln enligt allmän arvsrätt att sambor inte ärver av varandra utan det är då bröstarvingar (den avlidnes barn) som får dela lika på hela den avlidnes kvarlåtenskap vilket följer av 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).

Mitt tips i ert scenario är att upprätta ett testamente där ni testamenterar till varandra och i testamentet skriver ni att den efterlevande sambon ärver med fri förfoganderätt och bröstarvingarna senare vid dennes död blir efterarvsberättigade, det här innebär att (om arvingarna skulle acceptera det här) den efterlevande sambon ärver hela den andres kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (vad som menas med fri förfoganderätt är att den som ärver inte får testamentera bort den del som ärvts). Särkullbarnen kan då välja att acceptera testamentet och blir då berättigade till efterarv efter den efterlevandesambon, vilket blir att jämställa med om det varit gemensamma barn, regler kring hur efterarv fungerar framgår av 3 kap. ÄB.

Efterarv fungerar ungefär så här att proportionen av det den efterlevande ärver genom den totala förmögenheten räknas ut och delas ut till den först avlidnes arvingar innan den efterlevandes arvingar får ut sitt arv. T.ex. om du skulle avlida först med 200 000 kr i tillgångar och din sambo ha 400 000 kr i tillgångar blir beräkningen 200 000/600 000 = 1/3. Dina bröstarvingar skulle då ha rätt till 1/3 av det som den efterlevande sambon har som förmögenhet vid sin död.

Även om ni testamenterar till varandra vill jag ändå påpeka att bröstarvingar kan påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB och då få ut sin laglott – laglotten är halva arvslotten (alltså den del som bröstarvinge är berättigad att egentligen få i arv) vilket följer av 7 kap. 1 § ÄB.

Behöver ni hjälp med att upprätta ett korrekt testamente rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2179)
2019-07-16 Kallelse, och klandra testamente
2019-07-16 Kan man ändra ett testamente?
2019-07-15 Hur kan jag fördela min kvarlåtenskap genom testamente?
2019-07-14 Kan min son förvara mitt testamente?

Alla besvarade frågor (71115)