FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott24/06/2021

Inte inställa sig vid kallelse - värnplikt

Om men har blivit inkallad till att göra lumpen. Vad blir det för följd av att inte inställa sig till värnplikten.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Som svensk medborgare är du försvarsplikt från att du fyllt 16 till det år du fyllt 70, 1 kap 2 § lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt (samt 2-3a §§). Du skyldig enligt lag att inställa dig vid kallelse.

Om du inte inställer dig, kan du dömas till böter eller fängelse högst 1 år. 10 kap 1-2 §§. Det kan även bli aktuellt med hämtning enligt 10 kap 6 §. Om du blivit kallad, men uteblir utan giltigt skäl, får Totalförsvarets plikt- och prövningsverk eller den myndighet som Totalförsvarets plikt- och prövningsverk bestämmer besluta att han eller hon på egen bekostnad ska hämtas genom Polismyndighetens försorg.

Dock föreskrivs det i 10 kap. 6 § 2 st. vad som anses vara giltiga skäl. Det kan exempelvis vara sjukdom eller annan omständighet som du inte kunnat räkna med eller annan omständighet som beslutande myndighet finner som giltig ursäkt.

Detta nämns även i 2 kap 5 § att om du är förhindrad att inställa dig enligt kallelsen, skall du snarast anmäla det till den myndighet som har utfärdat kallelsen. Detta är exempelvis intyg om skada eller annat som förhindrar dig från att delta.

Sammantaget, riskerar man att straffas med böter (eller fängelse) om man inte inställer sig utan giltigt skäl.

Hoppas detta besvarar din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Anneli AlchahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”