Inte inställa sig vid kallelse - värnplikt

2021-06-24 i Övriga brott
FRÅGA
Om men har blivit inkallad till att göra lumpen. Vad blir det för följd av att inte inställa sig till värnplikten.
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Som svensk medborgare är du försvarsplikt från att du fyllt 16 till det år du fyllt 70, 1 kap 2 § lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt (samt 2-3a §§). Du skyldig enligt lag att inställa dig vid kallelse.

Om du inte inställer dig, kan du dömas till böter eller fängelse högst 1 år. 10 kap 1-2 §§. Det kan även bli aktuellt med hämtning enligt 10 kap 6 §. Om du blivit kallad, men uteblir utan giltigt skäl, får Totalförsvarets plikt- och prövningsverk eller den myndighet som Totalförsvarets plikt- och prövningsverk bestämmer besluta att han eller hon på egen bekostnad ska hämtas genom Polismyndighetens försorg.

Dock föreskrivs det i 10 kap. 6 § 2 st. vad som anses vara giltiga skäl. Det kan exempelvis vara sjukdom eller annan omständighet som du inte kunnat räkna med eller annan omständighet som beslutande myndighet finner som giltig ursäkt.

Detta nämns även i 2 kap 5 § att om du är förhindrad att inställa dig enligt kallelsen, skall du snarast anmäla det till den myndighet som har utfärdat kallelsen. Detta är exempelvis intyg om skada eller annat som förhindrar dig från att delta.

Sammantaget, riskerar man att straffas med böter (eller fängelse) om man inte inställer sig utan giltigt skäl.

Hoppas detta besvarar din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Anneli Alchahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96403)