Intar man partsställning enligt förvaltningslagen som anmälare?

2018-10-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har till ett universitet lämnat in en anmälan om misstänkt oredlighet i forskning. När jag sedan med hänvisning till förvaltningslagen bett att få ta del av allt material som inkommer i utredningen och möjlighet att yttra ig över det innan beslut fattas har jag fått svaret att jag inte är part i ärendet. I egenskap av den som initierat ärendet skall jag alltså inte vara part i ärendet. Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ärenden hos förvaltningsmyndigheter intar du partsställning genom att t.ex. lämna in en ansökan, överklaga ett beslut eller genom att du är föremål för ett ingripande från en myndighet. Om du lämnar in ett förslag eller lämnar in en anmälan om något missförhållande är du i regel inte part bara av den orsaken (se prop. 2016/17:180 s.80 och RÅ 1983 2:37).

Mot bakgrund av vad du berättat i din fråga förefaller det som att universitetet tagit ett riktigt beslut. Att du anmält ett misstänkt missförhållande ger dig inte partsställning och rätt till partsinsyn i normalfallet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (375)
2019-01-22 Hur kan vi få hem våra barn efter att de blivit omhändertagna enligt LVU?
2019-01-21 Fråga om myndighetsutövningen
2019-01-06 Vad innebär myndigheters kommuniceringsskyldighet?
2018-12-31 Har jag rätt att ta del av ett beslut som rör mig?

Alla besvarade frågor (64619)