Insyn vid orosanmälan

2020-03-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
hej har man rätt att som förälder få veta om man startat igång en utredning hos soc, då orosanmälan kommit in dit? har man som förälder rätt till insyn så att man får en chans att besvara det som man anklagas för?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Misstänker man att ett barn far illa ska man göra en orosanmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. För att göra en orosanmälan behöver det inte finnas några bevis utan det räcker med misstankar om att det finns ett missförhållande för att anmälan ska tas på allvar.

När orosanmälan avser ett barn du är vårdnadshavare för är du part i ärendet och ska därmed som regel ha partsinsyn. Som part har du därmed rätt att ta del av orosanmälan. Partsinsynen gör även så att du får fullständig insyn i allt material som rör ärendet. Socialtjänsten har även kommunikationsplikt gentemot parterna. Detta innebär att du under handläggningens stadier ska få reda på vad som tillförts ärendet och få chans att bemöta detta. Partsinsynen gäller dock enbart under förutsättning att informationen inte på något sätt kommer vara skadligt för barnet.

Om du inte är part i ärendet, exempelvis om orosanmälan gäller ditt barn som du inte är vårdnadshavare till, gäller sekretess gentemot dig. I vissa fall kan sekretessen hävas exempelvis om vårdnadshavarna samtycker till detta eller socialtjänsten bedömer att det är barnets bästa att uppgifterna delges dig.

För att få svar på dina frågor om utredningen och vilken bedömning socialtjänsten gjort i just ditt barns ärende så vänd dig till den handläggare som har hand ärendet.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (560)
2020-09-22 Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket

Alla besvarade frågor (84259)