Inspelning av telefonsamtal mellan vårdnadshavare och lärare utan samtycke?

FRÅGA
Får en lärare i en kommunal skola spela in ett telefonsamtal med vårdnadshavare utan att de informeras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar du i 4 kap. 9a § brottsbalken. Som huvudregel är det bara olagligt att spela in ett telefonsamtal om det görs olovligen och i hemlighet för motparten samt att det rör sig om ett samtal som allmänheten inte har tillträde till och där personen ifråga själv inte deltar i samtalet. I ditt fall deltar ju läraren i samtalet och kan alltså inte genomföra en hemlig avlyssning enligt de kriterier som lagen anger [4 kap. 9a § BrB]. Däremot anger förarbeten att det krävs att samtycke från den som blir utsatt för inspelningen och inte av den som genomför själva inspelningen för att inspelningen ska vara lovlig. Därför krävs det ett samtycke från vårdnadshavaren om att en inspelning genomförs för att den ska vara lovlig.

Eventuellt skulle vi också kunna röra oss i GDPR [Dataskyddsförordningen] om vårdnadshavaren anger personuppgifter som kan användas för att identifiera hen på något sätt. I sådana fall måste skolan uppfylla ett av de villkor som anges i art 6 GDPR för att uppgiftssamlandet ska vara lagligt. Eftersom villkoren är alternativa behöver bara ett av villkoren vara uppfyllda och det krävs då inte nödvändigtvis ett samtycke från vårdnadshavaren om något annat av de uppräknade villkor som anges i art 6 GDPR är uppfyllda. Ett av villkoren stadgar exempelvis att uppgiftssamlandet är lagligt om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Med andra ord kan skolan använda sig av uppgifterna utan samtycke om det är ett led i dess myndighetsutövning eller om det är nödvändigt för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse. Oavsett vilket villkor som ger upphov till ett behandlingen av uppgifterna är lagliga, har samtliga villkor gemensamt att det krävs att det uppgiftssamlandet är nödvändigt och att det finns ett syfte med uppgiftssamlandet.

Som svar på din fråga: Läraren ska få ett samtycke av vårdnadshavaren innan en inspelning av ett telefonsamtal mellan dem görs.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar något mer.

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (238)
2019-10-11 Vilket ansvar har skolor vid mobbning och våld?
2019-10-01 Vem ansvarar för omhänder­tagen mobiltelefon i skolan?
2019-09-29 Lärares skyldigheter och ansvar i känsliga elevärenden
2019-09-18 Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?

Alla besvarade frågor (73804)