Inskrivningsmyndighet vid fastighetsköp

FRÅGA
Hej!När ett undertecknat köpeavtal gällande en fastighet är klart skall detta inskrivas och lagfart sökas. Vilken myndighet vänder man sig då till Tingsrätt eller lantmäteri?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regleringen kring fastigheter finns huvudsakligen i Jordabalken, de viktigaste vid fastighetsköp är reglerna i 4 kap. Reglerna kring inskrivning finns i 19 kap. och 19 kap. 3 § föreskriver att det ska finnas en gemensam inskrivningsmyndighet för hela landet (som har hand om Fastighetsregistret) och att regeringen får meddela undantag från denna ordning.

Paragrafen säger ju bara att det ska finnas en inskrivningsmyndighet som är gemensam, och inte vilken denna är. Det framgår däremot av en förordning med instruktion för Lantmäteriet som säger att det är Lantmäteriet som är inskrivningsmyndighet för Fastighetsregistret. Det är alltså dit du ska vända dig för att söka lagfart.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (265)
2020-12-27 Hur tjänar man på att ta in en egen besiktningsman?
2020-12-25 Fråga om köpa av svartkontrakt
2020-11-30 Finns sms om köp av fastighet, nu vill säljaren dra sig ur. Vad gäller?
2020-11-03 Kan en maka sälja sin mans fastighet till mannens barn?

Alla besvarade frågor (88214)