Inskränkningar i testationsfriheten

Hej

Jag funderar på om jag som make och är gift med min fru och vi har 2 gemensamma biologiska barn och 2 särkullbarn till min fru. Dvs hon har 2 barn i ett tidigare äktenskap där mannen dött. Kan jag skriva ett testamente så de 2 bonusbarnen hon har kan hanteras lika juridiskt korrekt som mina egna barn om jag dör? Dvs de ärver som mina egna bröstarvingar? Går det? Kan ett testamente reglera det ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testationsfriheten i Sverige är relativt stor och man kan i princip testamentera sin egendom till vem man vill förutsatt att man som testator är behörig och att testamentet uppfyller vissa formkrav.

Det finns dock några begränsningar av testationsfriheten. Dels inskränks testationsfriheten av giftorätten vilket medför att man som gift endast kan förfoga över halva värdet av makarnas giftorättsgods, andra halvan går till den efterlevande maken med full äganderätt. Dessutom inskränks testationsfriheten av den s.k. basbeloppsregeln i 3kap. 1§ 2st. Ärvdabalken. Denna regel innebär att en efterlevande make alltid har rätt till minst 4 prisbasbelopp(179 200 kr) oavsett vad ett testamente säger. Till sist inskränks testationsfriheten av reglerna om laglott i 7kap. Ärvdabalken. Dessa regler innebär att en bröstarvinge är berättigad sin laglott oavsett vad ett testamente föreskriver. Enligt 7kap. 1§ Ärvdabalken utgör laglotten hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge.

I ditt fall skulle du kunna upprätta ett testamente som föreskriver att särkullsbarnen ärver 1/4 vardera av din kvarlåtenskap. I och med att dina biologiska barns laglott är just 1/4 vardera(halva arvslotten delat med 2) kommer ett sådant testamente ej att inskränkas av reglerna om laglott eftersom dina biologiska barn i det fallet kommer få värdet av sina laglotter(1/4 vardera av kvarlåtenskapen).

Dina särkullbarn blir genom ett sådant testamente ej bröstarvingar i juridisk mening men de får genom testamentet lika stor del av arvet.

Hoppas att det här gav svar på din fråga!

MVH

Gustav WahlbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning