Inskränkning av laglotten genom gåva, II

Min man är särkullebarn, var på bouppteckning nu efter pappans dör.Han har två halvsyskon som pappan givit allt 2 hus plus skog de har fått det som gåva så min man får alltså ingen ting förutom kostnaden av pappas begravning och en gammal bil och några börsor.Halvsyskonen fick boninghuset en sommasrstugan och skog.Får det gå till så.Det stod att det var Gåva men inte förskott på arvet kan man överklaga.Min man har aldrig fått kontakt med sin far trots att han skrivit till honom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beror på samtliga omständigheter vid tidpunkten för gåvan. Om egendomen gavs bort strax innan hans död, kan det betraktas som förskott i arv. Det är i slutändan en bevisfråga. Om din man förmår att övertala rätten att egendomen ska ses som ett förskott i arv, kan han åtminstone påkalla jämkning och erhålla sin laglott, vilken i hans fall är 50 procent av hela hans fars kvarlåtenskap, förutsatt att han var det enda särkullbarnet.

Jag har nyligen besvarat en liknande fråga som jag anser är vägledande för dig. Läs gärna igenom svaret, här. Där framgår även frågan om hur din man kan ge tillkänna sitt anspråk. Jag hoppas att det ger dig bättre insikt i frågan.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning