Inskränkning av laglotten genom gåva

2015-06-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Min mamma har precis avlidit efter en kort tids sjukdom. Hor har två barn, mig och min halvsyster. Min mamma och jag hade ett ansträngt förhållande och hon har alltid favoriserat min halvsyster. Igår uppdagades det att mamma har tömt alla sina konton och gett min halvsyster pengarna, hon har även gett henne alla sina smycken. Det som finns kvar är lite möbler och krimskrams och det kommer inte ens täcka begravningskostnaden. Har jag som bröstarvinge rätt till något arv trots att mamma gav bort allt till min halvsyster strax innan hon dog eller går jag helt lottlös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis att kort redogöra för rättsreglerna på området och därefter att sätta det i kontext.

Den legala arvsordningen

Bröstarvinge har enligt huvudregeln bäst arvsrätt till kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Arvsordningen kan dock frångås genom upprättande av ett testamente. Bröstarvinge har emellertid alltid rätt till hälften av den arvslott som tillfaller denne enligt den lagstadgade arvsordningen (laglott), 7 kap. 1 § ärvdabalken.

Jag utgår från att din mor inte hade upprättat ett testamente. Om din mor efterlämnade två bröstarvingar, är era respektive arvslotter enligt den lagstadgade ordningen 50 procent var av kvarlåtenskapen. Om din mor väljer att testamentera bort hela kvarlåtenskapen till din halvsyster, kan din rätt till din laglott dock inte inskränkas. Laglotten är hälften av arvslotten, varför du i egenskap av bröstarvinge har en oinskränkt rätt till minst 25 procent av kvarlåtenskapen, oavsett vad ett testamente säger.

Gåva eller förskott i arv?

För att ovanstående ska tillmätas någon betydelse i ditt fall, fordras att egendom som din halvsyster har erhållit från din mor likställs med ett testamente. Det faktum att din mor gav bort egendom till din halvsyster innebär att du får mindre att ärva. Det är hennes rättighet att ge bort gåvor, men i och med att det gjordes nästintill tidpunkten för hennes död väcker det andra frågor. I 7 kap. 4 § ärvdabalken stadgas det att om arvlåtaren har gett bort egendom under sådana omständigheter att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente, ska bestämmelserna om testamente tillämpas, om inte särskilda skäl talar emot.

Det innebär i praktiken att gåvan kan jämställas med ett testamente och därtill ett förskott i arv, eftersom din mor ännu var vid liv. Förskott i arv ska avräknas från din halvsysters del av kvarlåtenskapen, 7 kap. 2 § första stycket ärvdabalken. Du måste senast inom ett år ge din halvsyster ditt anspråk tillkänna alternativt väcka talan mot henne i domstol, annars förlorar du din rätt, 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken.

Avslutande råd

Din fråga är komplicerad eftersom det kan vara svårt att visa att det var ett förskott i arv. Samtliga omständigheter kring gåvan har stor betydelse i frågan. Du kan exempelvis behöva visa varför din mor inte ville att du skulle ärva henens kvarlåtenskap, åtminstone i tillräcklig utsträckning att misstanke om det väcks. Det är svårt för mig att ge dig vidare råd, men jag hoppas att du har fått bättre insikt i frågan och om dina valmöjligheter.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Ärvdabalken.

Jag önskar dig framgång i din jakt på ditt arv! Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1124)
2020-08-11 Förskott på arv
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?

Alla besvarade frågor (82752)