inskränkning av elektroniska kommunikationsmedel vid vård enligt LPT

2019-03-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej.Hur långt får personal vid en psykiatrisk enhet inskränka en persons rätt till elektronikska kommunikationstjänster?ExempelOm en person med paranoid psykos som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård blir belagd med inskränkning av elektroniskakommunikationstjänster efter det att hon ringt polis vid upprepade tillfällen och anmält brott som inte har begåtts. De samtalen bedöms vara till men för personens vård.Hur långt sträcker sig kommunikationsförbudet? Har patienten rätt att ringa samtal till anhöriga och myndigheter eller kan personal helt neka personen den rätten? Kan personal kräva att få vara med om patienten ska ringa och även lyssna in på samtalet genom att ha samtalet på högtalare? Med vänliga hälsningar David.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag ska försöka tydliggöra regleringen kring tvångsåtgärder utefter den information du lämnat. Kommunikationstjänster som mobiltelefon får inskränkas för att bryta ett destruktivt beteende som patienter har till följd av personens sjukdomstillstånd (20 a § LPT).

Grund för inskränkande av elektroniska kommunikationsmedel
Beslutet ska grundas på konkreta och tydliga omständigheter som visar att personen missbrukat sin rätt att använda de elektroniska kommunikationstjänsten. Det ska även finnas en välgrundad anledning till att missbruket av kommunikationstjänsten kommer inträffa igen.

Möjlighet att överklaga beslutet
Beslutet att inskränka kommunikationstjänsten gäller i högst två månader enligt 22 b § LPT och kan överklagas till förvaltningsdomstol enligt 32 § LPT.

Avvägning mellan åtgärd och hänsyn till patienten
Åtgärden att inskränka elektroniska kommunikationsmedel ska om möjligt avgränsas till vissa delar, exempelvis kommunikation med viss person. Om möjligt kan personalen vara med vid vid användning kommunikationsmedel. Enligt förarbeten till LPT krävs att det görs en noggrann avvägning mellan dels åtgärden men också med hänsyn till patienten (Prop. 2005/06:195 s. 23 f.)

I det fall du refererar till har chefsöverläkaren beslutat att inskränkningen av de elektroniska kommunikationsmedel för att byta ett destruktivt beteende hos patienten. Troligtvis har det bedömts att patienten för en tid helt och hållet kräver den inskränkning är befogad. Inskränkningen ska övervägas fortlöpande. Patienten har dock möjlighet att överklaga beslutet enligt ovanstående reglering.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (432)
2019-05-25 Överklagande av medborgarskapsmål
2019-05-25 Överklagande av LSS-boende
2019-05-24 Vem får överklaga ett bygglov?
2019-05-13 Lärare betygssätta eget barn

Alla besvarade frågor (69284)