Inskränkning av arvsrätt till syskon samt om laglott till bröstarvingar

2017-06-05 i Laglott
FRÅGA
Jag har inga andra arvingar än tre syskon som ärver mig, men jag vill inte att syskonbarnen får något av mig, hur ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsrätt

Vem som har arvsrätt regleras i 2 kap 1 – 4 § § Ärvdabalken (ÄB) (här). Enligt 2 kap 1 § ÄB (här) tillkommer rätt till arv i första hand den avlidnes barn, barnbarn, osv., s.k. bröstarvingar. Om inga bröstarvingar finns i livet ärver enligt 2 kap 2 § ÄB (här) istället den avlidnes föräldrar. Är någon av föräldrarna avlider, delar den avlidnes syskon på den förälderns del. Om bägge föräldrarna är avlidna ärver med andra ord syskonen all egendom. Om ett syskon avlidit träder dess avkomlingar i syskonets ställe, och delar då på den delen. Finns det halvsyskon efter den avlidne delar dessa på den del som skulle ha tillfallit dess förälder.

Syskon har alltså arvsrätt, förutsatt att inga bröstarvingar finns (d.v.s. barn till dig) och att minst en av den avlidnes (d.v.s. dina) föräldrar har avlidit tidigare. Jag utgår ifrån att detta är applicerbart i ditt fall.

Inskränkning av arvsrätt samt laglott

Arvsrätten kan inskränkas genom förordnande av testamente. Detta gäller dock inte laglotten vilket endast bröstarvingar (barn) har rätt till, 7 kap. 1 § ÄB (här). Laglotten uppgår till hälften av arvslotten. Laglotten kommer uppgå till hälften av deras föräldrars arvslott (kvarlåtenskapen efter dina syskon).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att du kan inskränka dina syskons arvsrätt genom ett korrekt upprättat testamente. Om arvets inskränks i helhet, d.v.s. att syskonen inte ärver något av dig, kommer inte heller deras barn få någon del av det ev. kvarblivna arvet genom sin laglott. I annat fall har barnen rätt till sin laglott vad gäller kvarlåtenskapen från sina föräldrar (dina syskon). Observera dock att även om arvet inte inskränks genom ett testamente och tillfaller dina syskon, kommer barnen inte att ta del av något automatiskt då det är dina syskon och tilldelas arvet.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid ställa en ny fråga via Lawline om det uppstår någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94257)