Inskränka laglottens värde med gåvor

Min far och hans fru äger en fastighet tillsammans som utgör en stor del av deras gemensamma tillgångar. Min far har 3 barn. 2 gemensamma med frun och 1 särkullbarn (jag). Min far och hans fru upprättar ett testamente där det står att jag ska få min laglott när far avlider och att frun ska ärva resten med full äganderätt. Allt arv ska vara enskild egendom. Därefter skänker far sin halva av deras gemensamma fastighet till sin fru. Det finns ett lån på fastigheten som togs upp innan detta hände och som delas av far och hans fru.

Jag har två frågor:

(1) Kan far på detta vis undvika att fastigheten räknas in i underlaget för min laglott?

(2) Ska lånet verkligen fortfarande räknas bort från hans tillgångar trots att det gällde fastigheten som han inte längre ägde?

Hälsningar,

Lotta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel har man rätt att testamentera i stort sett hur man vill, men oavsett hur testamentet är utformat så kan man aldrig göra sina barn helt arvlösa. Hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge är arvingars laglott. Laglotten är den del av arvslotten som en arvinge har rätt till trots stridande testamente. Det innebär att laglotten aldrig kan testamenteras bort och en bröstarvinge har alltid rätt till minst sin laglott. (se 7 kap 1 § Ärvdabalken)

(1) Kan far på detta vis undvika att fastigheten räknas in i underlaget för min laglott?

Det verkar som att fastigheten utgör en stor del av kvarlåtenskapen och genom att han ger bort sin del av fastigheten i gåva till sin fru med förordnande att det ska vara hennes enskilda egendom så minskar din laglott. Den egendom man äger kan man i princip göra vad man vill med. Konsekvensen av deras förfarande blir att du får ett mindre värde på din laglott. Din far kan på detta vis undvika att fastigheten räknas in i underlaget för din laglott.

(2) Ska lånet verkligen fortfarande räknas bort från hans tillgångar trots att det gällde fastigheten som han inte längre ägde?

Det brukar höra till ovanligheterna att ge bort en fastighet utan villkor i gåvobrevet att skulderna också ska övertas. (banken brukar oftast inte gå med på att en fastighet överlåts i gåva utan att skulderna följer med eftersom fastigheten är intecknad med pantbrev) Har han gett fastigheten i gåva så borde även skulderna ha övergått till frun. Är det på det sättet så ska inte skulden räknas bort från hans tillgångar utan ifrån hennes eftersom att det har blivit hennes enskilda egendom. Är det nu så att han har givit bort fastigheten i gåva, men behållit skulderna, så ska skulderna räknas av från hans tillgångar. Skulder är inget man kan komma undan och det kommer således också att inskränka på din laglott.

De förfaranden som din far har vidtagit strider således inte mot någon lag. Utan vad som är viktigt att komma ihåg är att reglerna aktualiseras bara när din far dör och fram till hans död är det hans egendom och han har rätt att göra vad han vill med den oavsett hur mycket ditt arv sjunker i värde. Det finns ett undantag som skyddar din laglott, men det gäller bara om din far hade legat vid dödsbädden och börjat skänka bort en massa tillgångar. Då hade man kunnat likställa dessa gåvor som ett testamente och hade då kunnat återbära dem för att du inte helt skulle ha gått miste om din laglott. Detta framgår av 7 kap 4 § ÄB, men det kan tyvärr inte tillämpas på denna situationen som du beskriver ovan.

Hoppas det gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000