Inscannad underskrift i ett avtal

2016-03-19 i Avtal
FRÅGA
Hej, är en inscannad inklippt underskrift på ett samarbetsavtal giltig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ja, ett samarbetsavtal med inscannad inklippt underskrift är giltigt.

I svensk rätt råder principerna om avtalsfrihet och att avtal ska hålla. Det betyder att avtal kan ingås såväl muntligt som skriftligt för att det ska äga giltighet. Det finns undantag på vissa områden, t.ex. vid överlåtelse av fastighet. Ett samarbetsavtal är generellt sett inte underkastat några särskilda formföreskrifter, vilket medför att ett avtal ingås redan vid två samstämmiga viljeförklaringar. Det spelar alltså ingen roll om ni har skrivit under avtalet eller om det är inscannat. Brist på underskrift eller om det är inscannat medför dock normalt ett sämre bevisvärde för att ett avtal faktiskt har ingåtts mellan parterna.

Min rekommendation är att avtalet signeras för hand för att ge det ett högre bevisvärde. Ju högre bevisvärde underskriften har, desto färre möjligheter finns det för en avtalspart att dra sig undan sina förpliktelser enligt avtalet.

Tycker du att något i mitt svar är oklart får du gärna kommentera frågan.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88421)