Inscannad underskrift i ett avtal

2016-03-19 i Avtal
FRÅGA
Hej, är en inscannad inklippt underskrift på ett samarbetsavtal giltig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ja, ett samarbetsavtal med inscannad inklippt underskrift är giltigt.

I svensk rätt råder principerna om avtalsfrihet och att avtal ska hålla. Det betyder att avtal kan ingås såväl muntligt som skriftligt för att det ska äga giltighet. Det finns undantag på vissa områden, t.ex. vid överlåtelse av fastighet. Ett samarbetsavtal är generellt sett inte underkastat några särskilda formföreskrifter, vilket medför att ett avtal ingås redan vid två samstämmiga viljeförklaringar. Det spelar alltså ingen roll om ni har skrivit under avtalet eller om det är inscannat. Brist på underskrift eller om det är inscannat medför dock normalt ett sämre bevisvärde för att ett avtal faktiskt har ingåtts mellan parterna.

Min rekommendation är att avtalet signeras för hand för att ge det ett högre bevisvärde. Ju högre bevisvärde underskriften har, desto färre möjligheter finns det för en avtalspart att dra sig undan sina förpliktelser enligt avtalet.

Tycker du att något i mitt svar är oklart får du gärna kommentera frågan.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för svar. Jag antar att om en av tre parter bor i annan del av världen och ej kan infinna sig för underskrift så är det ok med inscannad, är det korrekt uppfattat? Jag har ej träffat och känner ej denne tredje part, finns det något annan åtgärd jag kan/bör göra för att trygga min sits?
2016-04-03 09:37
Hej. Du har uppfattat det korrekt, underskrift är inte en förutsättning för ett giltigt avtal. Det medför tryggheten i att det är mycket lättare att bevisa att ett avtal faktiskt har ingåtts. Det kan bevisas även på andra sätt, t.ex. via e-mailkorrespondens, SMS m.m. där ni har visat era avsikter, men troligtvis inte med lika högt bevisvärde. Lättast är väl för dig att skicka avtalet per post och få det underskrivet och därefter skickat tillbaka till dig. Annars är dina möjligheter att samla bevis (kan i princip vara vad om helst) som pekar på att den tredje parten har ingått avtal med dig. Sammanlagt skulle det kunna värderas lika högt som en underskrift. Mvh Soroosh.
2016-04-03 09:56
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1361)
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?
2020-10-11 Kan man ha flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?
2020-10-09 Kan man frånträda ett avtal som man inte har nytta av?

Alla besvarade frågor (85191)