Insamling av telefoner innan undervisning

Får lärare samla in mobiltelefoner i början på varje lektion, vi har alltså ej gått in på lektionen än och de borde då inte kunna ses som "störande föremål"?

Finns det någon grund i skollagen för att jag skulle kunna vägra inlämning av mobilen?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skolan har en skyldighet att skapa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero enligt 5 kap. 3 § Skollag (2010:800). Som en följd av detta måste varje skola ha ordningsregler. När ordningsreglerna bestäms ska eleverna också få möjlighet att tycka till om reglerna, men det är rektorn som har den slutliga bestämmanderätten enligt 5 kap. 5 § Skollag (2010:800).

Jag rekommenderar dig att läsa igenom ordningsreglerna för skolan och se om det finns stöd för att samla in telefonerna så som läraren gjort. Skolan kan nämligen i sina ordningsregler föreskrivit hur mobiltelefoner ska hanteras i undervisningsmiljön och skolan kan till och med förbjuda mobiltelefoner om de önskar.

Om det saknas stöd i ordningsreglerna får en lärare (eller rektorn), precis som du säger, bara omhänderta mobilerna om de används på ett sätt som är störande för utbildningen enligt 5 kap. 22 § Skollag (2010:800) och inte utan anledning när lektionen börjar. Din grund för att vägra att lämna in mobilen blir då att läraren saknar befogenheten att omhänderta din mobiltelefon så länge den inte stört undervisningen. Skolor har alltså inte, med stöd av skollagen, rätt att omhänderta mobiler i förebyggande syfte men kan ha det med stöd av skolans ordningsregler.

Det är samma svar oavsett om vi pratar om grundskola eller gymnasieutbildning.

Med vänliga hälsningar,

Emmy PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo