Inrymma utomstående - Hyresrätt

Jag har en inneboende i min lägenhet. Det är en 2:a på 60 kvm. Han hyr ett rum på 9 kvm. Till gång till kök badrum. Får personen ifråga låta andra sova över där utan mitt tillåtelse.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I hyresförhållanden gäller inom svensk rätt avtalsfrihet. Det innebär att ett hyresavtal kan innehålla i princip vilka bestämmelser som helst. Om hyresavtalet inte reglerar ett visst förhållande eller en viss situation finns utfyllnadsregler i 12 kap. Jordabalken. Dessa bestämmelser är dispositiva, de gäller alltså endast om inget annat följer av avtalet.

I 41§ av Jordabalkens 12 kap. finns en bestämmelse som säger att en hyresgäst in te får inrymma utomstående personer om det kan medföra men för hyresvärden.

Om du och din hyresgäst inte har avtalat om just den situationen gäller bestämmelsen i 41 §. Det innebär att din hyresgäst får låta folk sova över så länge det inte är till men för dig, medför skador eller störningar etc.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander AhlfontRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”