Inom vilken tid måste ett arvskifte ske?

Jag har enligt ett testamente fått ärva min grannes fastighet.Jag är inte släkt , och bägge grannarna är döda. Jag skall enligt boupptecknaren erlägga en viss summa för att övriga arvingar skall ärva lika mycke som fastighetens värde. Nu väntarjag på att de bägge arvingarna(2st syskonbarn till mannen Då de ej fanns egna barn) skall skrivare arvsskifftet vilket de ej gör . Hur kommer man vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


När det gäller arvskifte blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. 


Inom vilken tid måste ett arvskift ske? 

Som utgångspunkt finns det inte någon tid inom vilket ett arvskifte måste ske. Det är således upp till delägarna i dödsboet att komma överens om när arvskiftet ska upprättas. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel när det gäller jordbruksfastighet. Om det finns en jordbruksfastighet i dödsboet ska ett arvskifte ske inom 4 år efter utgången av det kalenderår som din förälder gick bort, enligt 18 kap. 7 § ÄB. Om det inte görs i tid får en tillsynsmyndighet begära vite samt skyldigheten att fullgöra arvskiftet, enligt 18 kap. 7 § 2 st. ÄB


Om du har ytterligare frågor är varm välkommen att återkomma till oss på Lawline. 


Med vänlig hälsning, 

Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000