FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente30/08/2015

Inom-nordiskt arv

Min pappa som är Dansk medborgare och bor i Danmark menar att han har rätt att skriva bort sina barns arvsrätt med 8/10 i ett testamente.

Han tänker gifta sig med sin nya flickvän så att hon ska få huset och han tänker även testamentera större delen av arvet till henne.

Min fråga. Kan han nästan skriva ut oss ur arvet, som han menar? Han säger att bröstarvingar inte har lika stor rött i Danmark.

Vänligen Mette

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga!

Din fråga berör den alltmer vanliga situation där det uppstår oklarheter kring vilket lands lag som ska användas för att fördela och reglera ett arv. I detta fall är frågan specifikt vad som gäller för så kallade laglotter inom arvsrättens område. Laglotten är som du redan tycks känna till den del av arvet som en bröstarvinge har rätt till oavsett vad som föreskrivs i ett eventuellt testamente. Laglotten är enligt svensk lag halva arvslotten, men enligt exempelvis spansk lag är den endast en tredjedel. Det är därför viktigt att ha klart för sig vilket regelsystem som ska tillämpas.

För denna situation så kommer det, till följd av att det är ett sk. inom-nordiskt förhållande, vara hemvistlandets lag som ska tillämpas. Din far tycks ha hemvist i Danmark, och det är därmed alltså dansk lag som ska tillämpas för att bedöma testamentets giltighet. Om det, som din far påstår, är tillåtet att i Danmark fritt genom testamente styra över upp till 80% av kvarlåtenskapen så är det således detta som gäller. Jag skulle dock vilja tillägga att detta inte låter helt sannolikt för mig, då de nordiska länderna under mycket lång tid haft i stora drag mycket liknande arvslagstiftning.En kort granskning av den danska Arveloven tycks istället peka på att arvingar har rätt till åtminstone 25% av sin arvslott. Att exakt utreda vad dansk rätt föreskriver i frågan är dock tyvärr inget som kan ges utrymme inom gratisrådgivningens gränser, och jag råder dig därför att vända dig till den svenska ambassaden i Köpenhamn. De kan assistera dig med att utreda vad som exakt gäller i frågan.

Lycka till!

Mvh

Anton PeterzénRådgivare