FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott30/06/2022

Innehav av vapen och droger i bostad

Hej Lawlines rådgivare! Om polisen hittar vapen och droger i ens bostad men man väljer att neka att man själv placerat det där och att det exempelvis är någon annan. Hur ser chanserna ut för mig att "frias" från misstankarna isf? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det krävs att det är bevisat bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig (vid en huvudförhandling). Det är alltså åklagarens uppgift att lägga fram tillräcklig med bevisning som visar på att det inte finns några andra rimliga alternativ till att det inte är du som förvarat narkotika och vapen i ditt hem.

När det kommer till innehav av narkotika, krävs uppsåt till innehavet som åklagaren som sagt behöver bevisa. Beträffande vapenbrott av normalgraden krävs uppsåt till innehavet, men den som av oaktsamhet innehavt ett skjutvapen, utan att ha rätt till det, kan också dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 1 § 2 st. vapenlagen).

För narkotikabrottet krävs alltså ett uppsåt till innehavet, medan oaktsamhet räcker för att dömas till vapenbrott. Om du skulle hävda att det är någon annan som förvarat narkotika och vapen hemma hos dig, trots att det är du, är det upp till åklagaren att motbevisa detta. Har man inte vetat om att det funnits narkotika i bostaden finns det inget uppsåt, om inte motsatsen kan bevisas av åklagaren förstås.

Sammanfattning

Det är möjligt att man i en sådan situation kan dömas för vapenbrott om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller uppsåt men även narkotikabrott om åklagaren kan bevisa att det funnits uppsåt till innehavet.

Vänliga hälsningar,

Siva ArifRådgivare