Innehav av narkotika för eget bruk och straffskalan

2019-11-14 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Polisen gjorde husrannsakan hos mig. Dom hittade ca 200 gram hasch som är eget bruk. Jag är tidigare odömd, har ej något på registret. Vad kommer det bli för straff och hur påverkar det mitt körkort? Jag kör mycket bil på jobbet.
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I 1 § narkotikastrafflagen anges straffskalan, alltså vad du riskerar att få som straff. Skalan uppgår från 14 dagar upp till tre års fängelse. Det går att få ett lägre straff om brottet är ringa men enligt förarbeten (Prop. 1992/93:142 s. 16) ska innehavet understiga 80 gram cannabishasch för att anses som ringa. Det är dock svårt att i förväg fastställa vad straffet kommer bli eftersom domstolen bedömer förmildrande eller försvårande omständigheter såsom återfallsbrottslighet, vårdslöshet, etc. Om det föreligger förmildrande omständigheter kan man istället bli dömd till skyddstillsyn eller samhällstjänst.

Straffet kommer inte påverka ditt körkort såvida du inte har kört bil medan du varit berusad på grund av narkotika och/eller alkohol. Du nämnder i din fråga att de gjorde en husrannsakan och utifrån denna information kan jag inte se varför ditt körkort skulle återkallas.

Jag kan dock inte ge dig ett mer exakt svar vad gäller straffet men om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Fiama Jimenez Flores
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (430)
2020-07-27 0,51 gram amfetamin - vilket straff kan jag förvänta mig?
2020-07-26 Fråga om narkotikabrott
2020-07-24 Vilken preskriptionstid har ringa narkotikabrott?
2020-07-21 Vad är straffet för att köra bil med cannabis i blodet?

Alla besvarade frågor (82577)