Innehav av en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel

2020-09-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Halloj!Är det olagligt att ha en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel i sitt förvar?Mvh
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Med narkotika förstås läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som

på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, ellerav regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. (8 § narkotikastrafflagen)

Enligt narkotikastrafflagen gäller att den som överlåter narkotika, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott. (1 § narkotikastrafflagen)

Lagen förbjuder innehav av narkotika och inte innehav av förpackningen. Här är det viktigare att klara ut anledningen till varför personen har sådana förpackningar i sitt förvar (tex. egen konsumtion).

Jag har inte hittat något rättsfall där man dömdes för narkotikabrott endast för innehav av tomma förpackningar av ett narkotikaklassat läkemedel. Tomma förpackningar kan dock utgöra ett bevis och kan tas i beslag samt ge upphov till ytterligare utredning.

Mitt svar på din frågan är att det inte är olagligt att endast inneha en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel i sitt förvar.

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (511)
2021-05-12 Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott
2021-05-12 Narkotikabrott
2021-05-07 Kan man dömas för narkotikabrott när man inte har haft uppsåt till att bruka narkotika?
2021-05-06 Vilken roll spelar återfall i påföljdsval vid narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (92184)