Innehav av cannabis

2015-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
Jag har åkt fast för innehav av canabis 9gr och blivit åklagad för narkotikabrott och ringanarkotika brott samt en utredning hos kriminalvården, jag har ingen inkomst och undrar vad straffet komma att bli, jag är också ensamstående förälder till ett barn på 5år, finns det risk för fängelse? Eller kan jag få samhällstjänst istället? Böter i bästa fall? Jag har åkt dit för samma förut, många år sedan några gånger och endast fått böter. Jag är orolig. Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering av narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflagen (1968:64), se här här.

I första §, sjätte punkten, anges att den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Således kan fängelsestraff utdömas från 14 dagar upp till tre år, beroende på omständigheterna. Den första paragrafen tar främst sikte på brott av normalgrad. 2 § i samma lag tar istället sikte på brott som är att bedöma som ringa, där straffskalan således är lägre. I lagbestämmelsen föreskrivs: "Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader".

Vid bedömning om vilket straff som ska utdömas tar en domstol hänsyn till samtliga omständigheter som förekommer i målet. Generellt sett enligt praxis på området, är gränsen för normalgraden av narkotikabrott ungefär 50 gram cannabis. Mängder under det faller vanligtvis under ringa narkotikabrott, vilket föranleder böter eller fängelse i högst sex månader. Se mer om praxis på området samt lagstiftningen här: här.


Enligt min mening är en dom om böter det mest troliga i ditt fall, med ett innehav om 9 gram cannabis, möjligtvis i kombination med annan påföljd. Med tanke på tidigare eventuella domar som du har, samt att det särskilt rör samma typ av brottslighet, kan det väga in på straffmätningen. Skyddstillsyn och samhällstjänst kan komma i fråga om domstolen anser att det finns omständigheter som gör att fängelsestraff inte bör utdömas.
Hoppas du fått svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!


Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll