FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/10/2016

Innehåll på parkeringsskylt

Kan en markägare ha en parkering där det bara är tillåtet att parkera under en viss tid på bara lördag söndag? Om ja hur skall då skyltningen vara utförd?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag nämna att det i Sverige råder avtalsfrihet vilket innebär att det i stort sätt är fritt att ställa krav på motparten vid avtalets ingående. Det finns ingenting som säger hur avtalet ska se ut och vad avtalet ska innehålla.

En parkeringsskylt är ett typ av avtal och genom att man parkerar på parkeringsplatserna som omfattas av skylten så ingår man avtalet. Avtalets innehåll utgörs då av informationen på parkeringsskylten. Avtalet ingås genom konkludent handlandet vilket innebär att en part (den som parkerar) aktivt handlar på ett sådant sätt som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal. Man kan alltså säga att avtalet ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring.

Avtalstolkningen kan man säga ställer krav på vad som ska stå på skylten. Avtalet måste utformas på ett tydligt sätt så att det framgår vilka tider man får stå på parkeringsplatsen. Den som parkerar och ingår avtalet ska veta vad som gäller. Det är helt upp till markägaren hur skylten ska se ut och det finns inga speciella rättsliga krav som säger att parkering ska vara tillåten vid vissa speciella tider.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att vända dig till info@lawline.se om du vill få vidare, mer specifik, hjälp med ditt ärende.

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning