FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal05/10/2017

Innehåll i köpekontrakt

Hej.

Jag undrar vad ett köpekontrakt ska innehålla för köp av tomt och nybyggt hus på entreprenad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella regler angående vad som gäller vid köp av fastighet finns i 4 kap. jordabalken.

Av stor betydelse är att vid fastighetsköp är avtalet om köp av fast egendom (fastighet) ett så kallat formalavtal. Detta innebär att avtalet måste upprättas i enlighet med vissa krav för att det ska vara giltigt. Skulle inte formkraven uppfyllas, är hela avtalet ogiltigt.

Formkraven som måste iakttas är följande:
1) Avtalet ska upprättas i en skriftlig köpehandling.
2) Köpehandlingen ska undertecknas av både säljaren och köparen.
3) Handlingen ska innehålla uppgift om köpobjektet (det som köps) och köpeskillingen (priset).
4) Det ska finnas en så kallad överlåtelseförklaring (ex. härmed försäljer jag fastighet XX) i köpehandlingen.

Vid fastighetsköp består köpehandlingarna dels av köpekontrakt och dels av köpebrev. Redan vid undertecknande av köpekontraktet är köpare och säljare bundna till avtalet. Köpebrevet däremot ska mer ses som ett slags kvittens för att köpeskillingen erlagts.

För att på bästa sätt skriva fullständigt juridiskt korrekta köpehandlingar, råder jag dig att använda dig av Lawlines avtalstjänster. Från dem kan du enkelt få skräddarsydda avtal upprättade online. Vi har en särskild tjänst just för fastighetsöverlåtelseavtal.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”