Inneha täljkniv i park

2021-07-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Får man tälja med en täljkniv på allmän plats, t ex i en park? Hantverkare tycks få bära kniv enligt knivlagen. Finns det en tydlig gränsdragning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller tolkning av lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (s.k. "knivlagen").

Utgångspunkten för knivlagen är att alla knivar eller andra liknande stick- och skärvapen är otillåtna att inneha (och således även användas) på allmän plats eller i skolområden (1 § 1 st. knivlagen).

Det finns emellertid vissa undantag, nämligen om innehavet ingår i viss utrustning eller krävs för visst uppdrag. Här omfattas precis som du är inne på bland annat hantverkare. Undantaget gäller vidare sådant innehav som kan anses befogat (1 § 2 st. knivlagen).

När man gör bedömningen om det är befogat tar man hänsyn till vilken typ av kniv det rör sig om, om innehavaren är i behov av kniv samt övriga omständigheter. Mindre fickknivar kan alltså vara tillåtna medan springknivar och springstiletter aldrig torde vara tillåtna. När det gäller din fråga om täljkniv är det alltså i princip alltid en bedömningsfråga utifrån den enskilda situationen och det finns tyvärr ingen tydlig gränsdragning. Det kan spela roll huruvida personen tidigare gjort sig skyldig till våldsbrott, vart parken är benägen (mitt i en stad eller utanför en mindre ort?) och liknande omständigheter.

Jag kan alltså inte ge något säkert svar på huruvida det är tillåtet att sitta med en täljkniv i en park och tälja. Det ska dock betonas att utgångspunkten är att innehav av kniv på allmän plats inte är tillåten och detta är alltså en presumtion som ska brytas för att innehavet ska vara tillåtet.

Jag hoppas trots allt att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (997)
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?
2021-08-31 Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

Alla besvarade frågor (95746)