Innebörden av "typiskt sett ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling"

Fråga avseende brottet utnyttjande av barn för sexuell posering i 6 kap. 8 § andra stycket brottsbalken. Jag undrar om det är straffbart att "utnyttja" ett barn som fyllt 15 men inte 18 år till att posera sexuellt om poseringen typiskt sett inte är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Som du skriver döms den som främjar eller utnyttjar att ett barn som fyllt 15 men inte 18 år utför eller medverkar i sexuell posering för utnyttjande av barn för sexuell posering om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling  6 kap. 8 § andra stycket BrB.


Typiskt sett ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling

Av uttrycket ”är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling”, följer att det är tillräckligt för straffansvar att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Kravet att den sexuella poseringen ska vara ägnad att göra detta innebär inte att någon skada eller påverkan av utvecklingen måste visas ha ägt rum i det enskilda fallet. Kravet är regelmässigt uppfyllt, då poseringen skett mot ersättning, eller under tvång, eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, som t.ex. på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder. Det som inte ska omfattas av bestämmelsen, alltså som inte typiskt sett är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling, är t.ex. att en pojkvän och flickvän poserar inför varandra i syfte att utforska deras sexualitet. Detta innebär att det finns ett högt skydd för vad som typiskt sett är ägnat att skada barnets hälsa eller utveckling, och om ni inte är pojkvän och flickvän kan du utgå från att det omfattas av bestämmelsen.


Övriga rekvisit

För att det ska vara straffbart ska dock även övriga rekvisit vara uppfyllda. Det ska handla om en “sexuell posering” i lagens mening samt att det krävs att den som utnyttjar barnet har uppsåt, 1 kap 2 § BrB.  Sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen har en klar och otvetydig sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”