Innebörden av "skälig tid" i bostadsrättslagen 5kap 8§.

2017-11-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående förhandsavtal nyproduktion och "försummelse och skälig tid".Bostaden som jag tecknat förhandsavtal för har fått inflytten uppskjuten 2 månader (dec 2017 till feb 2018), vilket gör det komplicerat för mig då mitt nuvarande bostadskontrakt går ut vid årsskiftet. Vad innebär "skälig tid"? Kan dessa 2 månader räknas som skälig tid så jag kan avträda från avtalet? Tack på förhand!Mvh
SVAR
Hej där! Kul att du hör av dig till oss på Lawline!

När det gäller "skälig tid" just vid förhandsavtal för nyproduktion så ska "skälig tid" tolkas restriktivt.

Förarbetena (proposition 1990/91:92) till lagen skriver såhär: "Förhandstecknaren får frånträda avtalet, om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. Upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet angivna tidpunkten. Orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge dröjsmålet inte beror på förhandstecknaren själv. Uttrycket "skälig tid" är avsett att tolkas tämligen restriktivt, dvs. upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet".

Det kan endast tolkas att två månader är för lång tid och orsaken till fördröjningen spelar alltså ingen roll sålänge det inte är ditt eget fel. Du bör alltså kunna frånträda avtalet!

Ha en bra dag, med vänliga hälsningar!
Binh Tran
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95783)