Innebörden av "skälig tid" i bostadsrättslagen 5kap 8§.

Hej! Jag har en fråga angående förhandsavtal nyproduktion och "försummelse och skälig tid".

Bostaden som jag tecknat förhandsavtal för har fått inflytten uppskjuten 2 månader (dec 2017 till feb 2018), vilket gör det komplicerat för mig då mitt nuvarande bostadskontrakt går ut vid årsskiftet.

Vad innebär "skälig tid"?

Kan dessa 2 månader räknas som skälig tid så jag kan avträda från avtalet?

Tack på förhand!

Mvh

Lawline svarar

Hej där! Kul att du hör av dig till oss på Lawline!

När det gäller "skälig tid" just vid förhandsavtal för nyproduktion så ska "skälig tid" tolkas restriktivt.

Förarbetena (proposition 1990/91:92) till lagen skriver såhär: "Förhandstecknaren får frånträda avtalet, om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. Upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet angivna tidpunkten. Orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge dröjsmålet inte beror på förhandstecknaren själv. Uttrycket "skälig tid" är avsett att tolkas tämligen restriktivt, dvs. upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet".

Det kan endast tolkas att två månader är för lång tid och orsaken till fördröjningen spelar alltså ingen roll sålänge det inte är ditt eget fel. Du bör alltså kunna frånträda avtalet!

Ha en bra dag, med vänliga hälsningar!
Binh TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”