Innebörden av ordet "avyttra"

FRÅGA
Enligt testamente får inte bröstarvingarna AVYTTRA sin del utan de övriga bröstarvingarnas medgivande.Kollat upp ordert/verbet AVYTTRA och hittade följande:Vad räknas inte som avyttringVissa transaktioner räknas inte som en avyttring t.ex. när andelar i en ekonomisk förening ersätts av aktier i ett bolag i samband med att föreningen ombildas till ett aktiebolag (44 kap. 7 § IL) när en rätt att sälja egendom utnyttjas när en rätt att t.ex. teckna eller lösa in aktier i ett bolag utnyttjas (44 kap. 10 § IL) överlåtelse genom arv, gåva, testamente eller bodelningKan detta faktum användas för att en av bröstarvingarna kan genom gåva ge bort sin del utan de övrigas medgivande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som avses med ordet "avyttring" kan variera. Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Ett testamente ska tolkas i enlighet med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Vad testatorn avsåg ska därför vara gällande.

Inom juridiken används vanligen ordet "överlåtelse" när man syftar på övergång av äganderätt genom försäljning, byte eller gåva. Ett annat begrepp är derivativa fång. I regel avses förvärv genom bodelning, arv och testamente som fång genom universalsuccession.

Om testatorn avsåg att överlåtelse genom gåva var införstått i förbudet mot avyttring krävs fortfarande de andra bröstarvingarnas medgivande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (963)
2021-09-25 Vad händer med en skuld när någon avlider?
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?

Alla besvarade frågor (95862)