Innebörden av fria förfoganderätt genom testamente

När min make avled fick jag enligt testamente all hans egendom med fri förfogande rätt. Han har två barn som inte är mina barn. De fick sin laglott i bodelningen.

Min fråga är: har jag rätt att sälja huset (en del av arvet)? Min tanke är att sälja huset (som ligger för långt bort från min bostad) och köpa ett hus/fritidshus närmare Stockholm.

Tacksam för snabbt svar!

Rita

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Din avlidne makes särkullbarn har tagit ut sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott.

Den legala definitionen av fria förfoganderätten regleras i Ärvdabalken 3 kap 1§. (Nu utgår jag ifrån att det inte finns ett testamente)

Eftersom huset är en del av arvet så har du alltså alltså ärvt huset till viss del med fri förfoganderätt och till viss del med full äganderätt. Detta gör nämligen ingen skillnad i praktiken eftersom den fria förfoganderätten innebär att du såsom rättmätig legal ägare kan fritt förfoga över din avlidne makes egendom som du har ärvt från honom.

Du som efterlevande kan fritt förfoga över egendomen genom att avyttra eller upplåta rättigheter i samma egendom. Du har även rätten att nyttja och njuta avkastningen av egendomen. Inget hindrar heller att Du helt konsumerar arvet för dina levnadsbehov.

Med den fria förfoganderätten kan Du dock inte testamentera bort den egendom som du ärvt av din avlidne make och som du innehar med fri förfoganderätt. Det är bl.a. i detta hänseende som full äganderätt och fri förfoganderätt skiljer sig åt.

Däremot har du nu ärvt din avlidna makes halva kvarlåtenskap (Särkullarna har ju tagit ut sin laglott, vilket utgör hälften av deras arsvlott, vilket också är hälften av din makes kvarlåtenskap) genom ett testamente, och detta med fri förfoganderätt i enlighet med vad som framgår av testamentet.

Fri förfoganderätt genom testamente respektive genom den legala fria förfoganderätten behöver inte nödvändigtvis innebära densamma.

Om det uppstår ett problem med hur ni ska uppfatta med vad din avlidne make menat när han i testamentet skrivit att Du ärver hans egendom med "fri förfoganderätt, så måste det göras en testamentstolkning, jfr Ärvdabalken 11 kap 1§. Eftersom jag inte har mer information om hur testamentet ser ut i sin ordalydelse, så kan jag inte hjälpa dig i tolkningsfrågan. Men om din makes vilja genom testamentet har varit att du ska ärva med fri förfoganderätt i enlighet med den legala definitionen av fri förfoganderätt, så gäller vad som i ovan redovisats.

Viktigt att tänka på när du utger gåvor av din egendom till andra: Då får du tänka på, om du ärvt din avlidne makes egendom med fri förfoganderätt (I enlighet med lagens mening), att gåvor till andra av din egendom som innebär en väsentlig förminskning av din egendom kan göra att du bli vederlags-skyldig till din avlidne makes särkullbarn. Detta vederlag kommer endast i fråga om det är så att den efterlevande maken (Du) orsakat väsentlig minskning av sin egendom med avsikten att utestänga den avlidne makens arvingar från rätten till arv eller när den efterlevande maken efter en objektiv bedömning får anses ha åsidosatt en tillbörlig hänsyn till den avlidne makens arvingar. Denna regel framgår av Ärvdabalkens 3 kap 3§.

Men eftersom du ärvt din avlidne makes egendom med fri förfoganderätt genom just ett testamente, så kan denna regel inte tillämpas direkt. Utan här kan jag tänka mig att regeln tillämpas analogt (dvs. indirekt), och detta BARA OM din avlidne makes vilja kan utläsas vara att du ärvt hans egendom med fri förfoganderätt i enlighet med den legala definitionen i 3 kap 1§. (Jag kan dock inte med säkerhet säga att regeln skulle kunna tillämpas på detta sätt, varför jag förbehåller mig om detta styckets korrekthet i sitt innehåll)

Jag hade inte oroat mig i ditt fall. Det är vanligt att makar skriver testamente på detta sätt och troligen har din make menat att Du ska ärva hans egendom med fri förfoganderätt i enlighet med den legala definitionen. Anledningen till att du överhuvudtaget ärvt hälften av din makes egendom är just för att din make skrivit ett testamente. Annars hade din avlidne makes särkullar haft rätten att ta ut hela sin arvslott och inte enbart laglotten. Anledningen till att särkullarna bara fått ta ut sin laglott är just för att laglotten alltid får tas ut av särkullbarn/bröstarvingar, även om den avlidne testamenterat bort hela sin egendom.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,Arash GhavamnejadRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning