Innebörden av fri förfoganderätt.

Hej. Kan en person som får fri förfoganderätt efter sin partner i testamentet " förbruka" alla kontanter även om den först avlidnes önskan har varit att hans släktingar (inga egna barn) skall erhålla en viss procent när den andre partnern avlider? Kan den efterlevande ge bort hela arvet till sina egna barn?

Lawline svarar

Hej,

Stort tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

I svensk arvsrätt kan du ärva egendom antingen genom fri förfoganderätt eller full äganderätt. Skillnaden mellan de båda är att den som ärver egendom med fri förfoganderätt har rätt att förfoga över kvotdelen fullt ut. Kvotdelen kan således förbrukas, säljas, ges eller bytas bort. Skillnaden mellan att ärva en kvotdel genom fri förfoganderätt jämfört med full äganderätt är att vid fri förfoganderätt får inte den arvsberättigade testamentera bort kvotdelen. Vid arv och arv med full äganderätt är det precis samma sak som med fri förfoganderätt, men du äger i sådana fall rätt att även testamentera bort kvotdelen. 

Således kan en efterlevande part ge bort arvet eller sin kvotdel till sina egna barn, utan att denne går utöver vad som gäller för den fria förfoganderätten. Däremot kan efterlevande part inte testamentera kvotdelen till exempelvis sina egna barn. 

Testator kan givetvis i sitt testamente föreskriva att viss kvotdel skall tillfalla viss person efter den efterlevande maken gått bort. Men den efterlevande maken har som sagt fri förfoganderätt över kvotdelen ändå och kan, som nämnt inledningsvis, förfoga över kvotdelen genom att exempelvis förbruka den. 

Har du fler frågor som anknyter till din fråga kan du vända dig till info@lawline.se eller lämna en kommentar till frågan här under.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”