Innebörden av ett överlåtelseförbud vid utmätning

2017-10-17 i Utmätning
FRÅGA
Min far vill ge bort sin halva av sommarstugan som han äger med min mor till mig. I dagsläget har han lån på 85 000 kronor, dock inte med stugan som säkerhet. Vad vi har läst oss till kan man i gåvobrev skriva in en formulering som lyder "fastigheten får ej överlåtas". Vad innebär detta för mottagaren? Om min far avlider utan att ha betalat tillbaka hela sin låneskuld t ex, innebär detta då att stugan inte kan krävas in av borgenärerna? Jag är osäker på vad hans övriga tillgångar är värda, stugan är taxerad till ca 620 000 kronor. Detta med att skriva in att fastigheten ej får överlåtas, är det bara något som ska gälla under givarens livstid, eller kan det också, om man formulerar det så, gälla efter dennes död? Detta med överlåtas, har jag förstått att lagen likställer med att det icke heller får utmätas, men jag har inte riktigt förstått om någon tidsregel föreligger som kan slå detta ur spel, dvs om givaren avlider inom kortare tid än tre år innan borgenärer kan begära givaren i konkurs. Jag undrar också hur vanligt det är att arvtagare kan överta den avlidnes lån, och på så sätt undvika att sälja sin fastighet, speciellt om värdet är en sjättedel av fastighetens värde? En annan fråga kring detta med "ej överlåtas" är om det skulle innebära att jag aldrig har rätt att sälja min gåva alternativt ta ett renoveringslån med den som säkerhet. Jag är enda barnet och kommer att ärva min mammas del också så småningom. Om vederlag är 0 kr, ska detta ändå stå med i gåvobrevet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag kommer dela upp din fråga i följande underfrågor:

Vad händer om din far avlider utan att ha betalat av sin skuld?

Regler om vilken egendom som kan utmätas hittas i utsökningsbalken. Eftersom din fars skuld inte är förenad med säkerhet i stugan räcker det med en vanlig gåva för att skydda stugan från utmätning. Det är endast egendom som tillhör din far som kan utmätas.

Vad innebär ett överlåtelseförbud vid utmätning?

Ett överlåtelseförbud innebär att mottagaren av gåvan inte har rätt att sälja denna. Skyddet mot utmätning vid överlåtelseförbud regleras i utsökningsbalken 5 kapitlet 5 §. Skyddet gäller endast vid gåva, och inte vid köp. Vid köp får förbudet endast effekten att köparen inte får sälja egendomen, medan det vid gåva även skyddar egendomen mot utmätning.

Vad som är viktigt att tänka på är att skyddet syftar till det fall att mottagaren av gåvan blir utsatt för utmätning. Det är inte relevant om givaren utmäts, eftersom denne då inte längre äger egendomen.

Min rekommendation är därför att ni inte skriver inte ett överlåtelseförbud i gåvobrevet, om ni inte behöver skydda huset för det fall att gåvomottagaren blir utmätt.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?