Innebörden av ett hembudsförbehåll

2016-06-11 i Bolag
FRÅGA
Måste man först fråga/erbjuda alla andra delägare i ett ab om man vill överlåta sina aktier till någon enstaka delägare i bolaget om hembudsförbehåll gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om aktiebolag återfinns i aktiebolagslagen (ABL) som du finner här. Huvudregeln är att aktier kan överlåtas och förvärvas fritt. Detta gäller om inte annat följer av ett samtyckes-, förköps- eller hembudsförbehåll som har förts in i bolagsordningen, eller annars av lag (4 kap. 7 § ABL).

Bestämmelser om hembudsförbehåll återfinns i 4 kap. 27-36 §§ ABL. Ett hembudsförbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan ska ha rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. Detta innebär i praktiken att en aktieägare eller någon annan ges rätt att återköpa en aktie som någon annan förvärvat. Den nya ägaren är alltså skyldig att erbjuda de som har lösningsrätt att köpa tillbaka aktierna och först om dessa inte vill utnyttja sin lösningsrätt får den som har förvärvat aktierna föras in i aktieboken. Fram till tidpunkten då frågan om lösningsrätt slutligen har avgjorts är förvärvarens rättigheter på grund av aktieinnehavet begränsade. Ett hembudsförbehåll ställer alltså inte upp något hinder för en aktieägare att överlåta sina aktier utan innebär endast en skyldighet för förvärvaren att sälja tillbaka aktierna då någon med lösningsrätt vill utnyttja denna rättighet.

Ett hembudsförbehåll ska inte förväxlas med ett förköpsförbehåll. Bestämmelser om förköpsförbehåll återfinns i 4 kap. 18-26 §§ ABL. Ett förköpsförbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. Detta innebär alltså att en aktieägare måste erbjuda de som har förköpsrätt att köpa dennes aktier innan dem säljs till någon annan. En överlåtelse av aktier som sker i strid med ett förköpsförbehåll är ogiltig.

I det fall att ett hembudsförbehåll gäller behöver alltså inte en aktieägare erbjuda andra delägare att köpa dennes aktier innan en överlåtelse sker. Det jag tror att du tänker på är ett förköpsförbehåll, om ett sådant gäller är en aktieägare tvungen att erbjuda de som har förköpsrätt att köpa dennes aktier innan en överlåtelse.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86388)