Innebörden av dröjsmålsränta

2017-05-16 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej! 17 juni 2016 så blev jag lurad på en mobil via blocket. Ska nu få tillbaka 830 kronor vad jag betalade för mobilen plus ränta från den 17 juni 2017 tills nu, vad blir totalsumman då? Förstår mig inte riktigt på detta med räntor.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i mitt svar från att du menar "ränta från den 17 juni 2016 tills nu" och att det bestämda om ersättning plus ränta är bestämt av en domstol. Detta eftersom ifall en domstol inte har dömt i frågan kan ni nämligen komma överens om vad ni vill angående ränta.

Den lag som blir aktuell för dig är räntelagen. I 6 § står att dröjsmålsräntan per år är referensräntan plus 8 procentenheter. Referensräntan bestäms av Riksbanken och var den 1/1 2017 -0,50. -0,50+8=7,5. Alltså ska din motpart betala ränta med 7,5 % av det totala beloppet per år tills dess att full betalning har skett. Det första året kommer räntan som du har rätt till alltså att bli 830 x 0,075 ≈ 62 kr.

Det här innebär att tills du får tillbaka dina 830 kr ska den som lurade dig dessutom betala ränta på grund av att personen dröjer med att betala dina pengar (därav ordet dröjsmålsränta). Alltså finns det inget givet svar på hur mycket du kommer få eftersom det helt beror på hur lång tid personen tar på sig att betala tillbaka. Räntan beräknas på den summa som din motpart inte har betalat, ifall du får tillbaka halva summan efter ett år kommer räntan alltså fortsättningsvis inte att räknas på beloppet 830 kr utan istället 415 kr.

Sammanfattning
Att du ska få ränta från dess att du köpte mobilen innebär att du har rätt att få extra pengar på grund av att den person som ska betala tillbaka pengar till dig dröjer med sin betalning. Räntan räknas ut enligt 6 § räntelagen och räntesatsen blir 7,5 % per år (i nuläget). Hur mycket pengar du totalt kommer få beror helt på hur snabb din motpart är på att betala tillbaka pengarna till dig, ränta har du bara rätt till ifall personen dröjer med betalningen.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (94)
2021-05-06 Kan jag begära dröjsmålsränta i efterhand?
2021-04-27 Beräkning av dröjsmålsränta
2021-04-19 Hur går jag vidare efter att ha utövat ångerrätt utan respons från företaget?
2021-01-31 Dröjsmålsränta

Alla besvarade frågor (94159)