Innebörden av bodelning enligt sambolagen samt samboavtal

Hej

Jag och min sambo, änkling, respektive änka innan vi träffades, lever nu som sambos, men har varsin bostad, vilka vi alternerar mellan. Vi har båda ekonomiska tillgångar av olika slag, delar på levnadsomkostnaderna t.ex resor och har inte skaffat något av betydelse för det gemensamma boendet. Har varsin bil. Finns det bl.a. med tanke på arvsfrågor( vi har barn, barnbarn, barnbarnsbarn på varsitt håll) någon som helst anledning att avtala bort sambolagen. Vår inställning är, att respektive barn helt skall ärva sin förälder, som om något samboförhållande oss emellan inte alls förelåg. Testamente från våra tidigare äktenskap finns.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för sambors egendom stadgas i sambolagen (SamboL). Den kan du hitta här. Arv och testamenten regleras i ärvdabalken (ÄB) som du kan hitta här. Jag inleder med att beskriva de regler som kan vara intressanta för er och avslutar med en sammanfattning om hur det kan påverka er och mina rekommendationer.

Vad gäller när en sambo avlider?

Eftersom sambor inte har någon arvsrätt enligt ÄB, så är det era respektive barn som ärver er i första hand och i andra hand era barnbarn. Detta stadgas i ÄB 2:1. Om en samborelation upphör för att en av parterna avlider, så har den efterlevande sambon rätt att begära en bodelning enligt sambolagen och bodelningen ska i så fall ske innan arvsskifte, SamboL 8 §.

I en bodelning för sambor ingår bara samboegendom. Samboegendomen är gemensam bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner o. d.) som skaffats för gemensamt brukande antingen inför eller under samboförhållandets början, SamboL 3 §. Sådant som bilar och banktillgodohavanden ingår inte. Bodelningen innebär att värdet av samboegendomen delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo, SamboL 12-14 §§.. Föremålen som utgör samboegendomen delas sedan mellan parterna, så att de får egendom motsvarande sin andel, SamboL 16 §. Det som tillfaller den avlidne sambon kommer vara del av dennes kvarlåtenskap. Den efterlevande sambon har alltid rätt, i den mån samboegendomen räcker, att få en andel som motsvarar ett dubbelt prisbasbelopp (idag ca 88 000 kr), SamboL 18 §.

Rätten att begära bodelning vid en samborelations upphörande kan avtals bort genom ett samboavtal, SamboL 9 §. Detta innebär att en efterlevande sambo inte kan begära bodelning, utan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas direkt mellan arvingar och eventuella testamentstagare.

Hur påverkar detta er?

Eftersom ni inte har skaffat så mycket för det gemensamma boendet, så har ni sannolikt inte mycket samboegendom som skulle ingå i en bodelning. Era bostäder ingår endast om någon av dem förvärvades inför eller under er relation och sådant som bilar och banktillgodohavanden ingår aldrig i en bodelning mellan sambor. Om en av er avlider, så har den efterlevande rätt att begära bodelning enligt sambolagen. Även om den efterlevande sambon gör detta, så kommer den avlidnes arvingar sannolikt inte påverkas nämnvärt, eftersom så lite egendom kommer ingå i bodelningen.

I dagsläget verkar ni vara överens om att en bodelning inte ska ske och att era respektive barn ska ärva sin förälder. Om jag har rätt i att ni inte innehar så mycket samboegendom, så finns det inte heller någon större anledning för någon av er att begära en bodelning vid den andres död. Dock finns rätten att göra detta alltid kvar, så länge ni inte har ett skriftligt samboavtal som innebär att sambolagens regler inte ska tillämpas.

Mina rekommendationer

Även om ni i dagsläget är överens om vad ni vill ska hända om er relation upphör till följd av att någon av er avlider, så kan detta förändras med tiden. Tiden efter sin partners bortgång är ofta påfrestande på många sätt och för att undvika oklarheter och konflikter är det därför bra att ha ett avtal som tydligt visar båda parters vilja. Ett skriftligt avtal om detta är också det enda sättet att garantera att den avlidnes vilja efterlevs.

Med anledning av detta rekommenderar jag er alltså att skriva ett samboavtal, som visar att ni inte vill att en bodelning ska ske enligt sambolagen. Om ni behöver ytterligare hjälp med detta, så kan ni hitta Lawlines avtalstjänster här. Där kan ni även få mer information om samboavtal och hur de kan utformas.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”