Innebörden av avtalsfrihet

2015-10-30 i Avtal
FRÅGA
HejFår en butik neka en köpare som har en skriftlig fullmakt med sig kommer in i butiken att handla= dvs får säljaren säga såDenna butik säljer inte till personer med fullmaktVar hittar man svaret i lagboken AvtL dvs vilken paragraf mmTUSEN TACKMVH
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom det inom den svenska civilrätten mestadels råder avtalsfrihet står det var och en fritt att ställa krav på motparten vid avtalsingående. En butik har således som huvudregel full rätt att vägra sluta avtal med personer vilka uppvisar fullmakt och kan inte tvingas därtill ens i de fall diskriminering eller dylikt sker. I situationer som den sistnämnda kan däremot skadeståndsskyldighet ifrågakomma och brott eventuellt begås (se 2 kap. 12-12 c §§ diskrimineringslagen och 16 kap. 9 § brottsbalken).
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84273)