Innebörden av att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, ÄktB 1:3

2016-05-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min partner ska skiljas efter många års äktenskap.Det har nu blivit tal om bodelning och eventuellt inblandning av advokater om vi inte kan komma överens.Jag undrar om det är min skyldighet att betala hälften av ett lån som min partner tog ensam de första åren av vårat giftermål? Jag undrar också om jag måste betala för juristrådgivning som min partner valt att uppsöka på eget bevåg?Just nu äger vi en bostadsrätt tillsammans. I dagsläget letar jag efter en hyresrätt och ska flytta så fort jag kan.Måste jag fortsätta att betala av på lägenhetslånet trots att jag inte bor kvar i lägenheten så länge vi är gifta?Jag har bevis på att min partner varit otrogen under många år. Kan jag erhålla kompensation för otroheten och/eller för att min partner använt våra pengar under sina otrohetsaffärer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap 3§ stadgas att vardera make råder över sin egendom och svarar för sin skulder. Vid en bodelning vid äktenskapsskillnad har makarna dock som huvudregel rätt att räkna av sina skulder på sitt giftorättsgods (dvs den egendom som ska delas med den andra maken), se ÄktB 11 kap 2-3§§. (Undantag föreligger om maken t ex har en pantsatt skuld i sin enskilda egendom eller skulder som endast är hänförliga till makens enskilda egendom.) Giftorättsgodset består av all egendom som inte har gjorts till enskild genom avtal eller förordnande av tredje man, se ÄktB 7 kap 1-2§§.

Ovanstående innebär alltså att du inte är ansvarig för din partners skulder och inte ska betala dem i någon del. Dock kommer din partners skulder att räknas av mot den egendom som han/hon har kvar vid den kritiska tidpunkten för bodelning, vilket innebär att du inte får ut ett lika stort värde vid bodelningen. Det är dock i sin ordning eftersom vardera make själv äger och bestämmer över sin egendom.

Avseende din fråga om bostadsrätten: Om du står som låntagare på lånet är du skyldig att amortera enligt avtalet.

Angående otroheten: Även om otrohet är moraliskt klandervärt kan det inte angripas juridiskt. Det är fullt lagligt att vara otrogen i Sverige, varför du inte kan erhålla någon ersättning/skadestånd pga det. Som jag inledningsvis nämnde så äger vardera make sin egendom. De pengar din partner tjänar är hans/hennes egna och du har ingen rätt till dem (du har bara rätt till hälften av den egendom din partner har kvar vid den kritiska tidpunkten (se 9 kap 2§) för bodelningen). Det gäller även om ni haft pengar på ett gemensamt konto. Du kan alltså inte göra några som helst anspråk på ersättning för det din partner har bjudit sin nya älskare/älskarinna på.

Länk till äktenskapsbalken hittar du här .

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85169)