Innebörden av att ärva med fri förfoganderätt

Vår son har fått sitt hus som enskild gåva av oss, om han nu gifter sig, bör han skriva ett äktenskapsförord angående sitt hus.

kan hennes barn som särkullebarn åberopa avrsrätt av huset vid endera makens frånfall (dödsfall)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Syftet med ett äktenskapsförord är att göra egendom till enskild och eftersom ni givit fastigheten som enskild egendom behöver han inte skriva något äktenskapsförord.

Vad som händer med makars egendom vid dödsfall är följande. Den efterlevande maken ärver all egendom oavsett om det är enskild egendom eller giftorättsgods, 3:1 ÄB. Eftersom maken ärver före den avlidne makens arvingar får den avlidnes arvingar rätt till en ideell andel i det som blir kvar efter den sist avlidne maken. Jag ska belysa detta med hjälp av ett exempel.

A dör och efterlämnar enskild egendom till värde av 100 000 kr och giftorättsgods till värde av 150 000 kr. Den efterlevande maken (B) ärver allt värt totalt 250 000 kr. Av dessa 250 000 kr ärver den efterlevande 100/250 med fri förfoganderätt och resten med full äganderätt. När B dör har A:s arvingar rätt till 100/250 x av det som finns kvar efter A. Dvs när B går bort och efterlämnar t.ex. 200 00 kr har A:s arvingar rätt till 100/250 = 0,4 = 40 procent av 200 000 kr. 40 procent av 200 000 är 80 000 kr - dessa 80 000 går till A:s arvingar och resterande 120 000 delas lika mellan A:s och B:s arvingar.

Det viktiga att notera är att begränsningen i att ärva enskild egendom endast ligger i en ideell andel av behållningen och inte till bestämd egendom. Det går inte att säkra rätt till fastigheten eller till dess värde utan endast till en andel i det som blir kvar efter B:s död som motsvarar den andel som ärvdes med fri förfoganderätt.

Det finns inget som skyddar mot att B gör sig av med den enskilda egendomen vare sig det är fråga om en fastighet eller något annat. När B avlider har A:s arvingar rätt till andel i det som blir kvar efter B. B kan dock aldrig testamentera fastigheten till någon just eftersom den är enskild egendom.

Det finns en regel i 3:1 ÄB behandlar situationen då efterlevande maken avsiktligt/utan hänsyn minskat sin förmögenhet genom gåva eller liknande rättshandling. Enligt regeln ska vederlag utgå till den först avlidnes arvingar. Den sist avlidnes arvingar får då stå tillbaka en andel av arvet som motsvarar minskningen. Det krävs att det är fråga om en väsentlig minskning.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att på förhand hindra att särkullbarnen ärver fastigheten eller dess värde då betydelsen av enskild egendom inte ger någon rätt till egendomen i sig utan endast till en ideell andel som jag illustrerat med exemplet ovan.

Hoppas du fått svar på din fråga, hör gärna av dig igen om något är oklart.

Med vänlig hälsning

Farah WaliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000