Innebörd av testamente och särkullbarns rätt till arv direkt

2016-10-21 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag och min syster är särkullsbarn och nu har vår mor Judith Björk avlidit och jag har fått ta del av detta testamente som jag INTE riktigt förstår hur jag ska tolka det?? Tacksam för att få lite klarhet.Med vänlig hälsning!Carita GillisonTESTAMENTESamtidigt som vi upphäver vårt tidigare testamente förklarar vi undertecknade härmed vår yttersta vilja och testamente vara, att när den ena av oss avlider, skall den efterlevande erhålla full besittningsrätt till den avlidnes egendom utan redovisningsskyldighet och med rätt att utnyttja lösegendom så, att den ej blir bevarad åt efterkommande.Undertecjknad Runar Björk testamenterar äganderätten till sin egendom till Judith Björks dotter Yvonne Skåtar, dock i enlighet med ovastående begränsningar gällande besittningsrötteb, som tillfaller Judith Björk under hennes livstid.Efter bådas vår död skall Judith Björks kvarvarande egendom till lika stora delar tillfalla hennes döttrar Yvonne Skåtar och (jag) Carita Gillison.I Österhankmo den 7 Januari 2000Runar Björk Judith Björk ( vår avliden mor)
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

Det som står i testamentet är att ifall din mor avlider först får du och din syster vänta med att ta ut ert arv från henne tills hennes man har avlidit. Under tiden får han disponera fritt över egendomen (som utgör arvet från er mor) med den enda begränsningen att han inte får testamentera bort den. Han kan alltså göra sig av med lös egendom från din mor och spendera upp pengar som egentligen utgör arv från er mor till dig och din syster (och om din mor har fler barn till dem med) så att ni i slutändan, när han avlider, inte har mycket över till arv från henne. Det står också att hennes mans kvarlåtenskap (den egendom han lämnar efter sig när han dör) testamenteras till din syster, men som dock endast får del av detta när båda makar dött.

Detta står i testamentet. Eftersom ni är särkullbarn har ni enligt lagen rätt till ert arv direkt när er mor avlider, 3 kak 1 § ÄB! Om ni hade varit gemensamma barn till din mor och hennes man hade ni behövt vänta i enlighet med testamentet. Men eftersom ni är särkullbarn har ni rätt att få arv från er mor direkt. Däremot får din syster vänta med sitt arv från din mors man i enlighet med testamentet eftersom hon inte är barn till honom.

När en gift person dör sker bodelning där giftorättsgodset delas lika mellan makarna och vardera make behåller sin enskilda egendom. Den döde makens kvarlåtenskap utgörs alltså av giftorättsgodset den erhöll i bodelningen plus eventuell enskild egendom. Det är denna kvarlåtenskap som är föremål för arv.

Du och din syster har i egenskap av bröstarvingar alltid rätt till arv från förälder. Bröstarvinges arv kan begränsas med testamente men kan aldrig gå under laglotten. När en person dör ska dennes kvarlåtenskap delas lika på personens bröstarvingar. Vad bröstarvinge får då kallas arvslott. Halva arvslotten kallas laglott, 7 kap 1 § ÄB. Det är denna en bröstarvinge som minst har rätt till. Om ett testamente kränker laglotten måste bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från att bröstarvingen delgavs testamentet för att få sin laglott, 7 kap 3 § ÄB. Tidpunkten från när du delgavs testamentet framgår av 14 kap 4 § ÄB. Påkallar du inte jämkning inom 6 månader förfaller din rätt till laglott och det ses som ett tyst godkännande av testamentets innehåll. Varje bröstarvinge, vars laglott kränks av testamentet, måste var för sig påkalla jämkning för att få ut sin laglott, man kan alltså inte påkalla jämkning åt annans vägnar.

Du och din syster har sammanfattningsvis rätt till arv från er mor nu direkt och behöver inte vänta på att hennes man avlider fast det står så i testamentet. Detta eftersom ni är särkullbarn. Som minst har ni rätt till er laglott. Var noga med tiden då du fick del av testamentet om du vill påkalla jämkning eftersom varje dag kan räknas.

Hoppas du har fått hjälp med din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2642)
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?

Alla besvarade frågor (85427)