Innebörd av "införskaffad för gemensam användning" i samboförhållanden

2019-11-18 i Sambo
FRÅGA
Hej!Min morfar har nyss gått bort och jag försöker tillsammans med övrig släkt gå igenom hans ägodelar.Hans sambo, sedan många år tillbaka, menar att det som ska ingå i bouppteckningen är det som han ägde innan de flyttade ihop, samt enstaka saker som hon anser vara "hans".Huset de flyttade in i tillsammans hade hon ärvt, liksom en del av möblemanget.Bilarna som de gemensamt använt (köpta under senare år) är bekostade av henne.Detta gäller enligt henne även andra saker.Vad faller inom "förvärvats för gemesamt bruk"?Inget testamente eller bodelningsavtal finns.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om sambos rättigheter regleras i Sambolagen (SamboL).Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Vad omfattas av en bodelning mellan sambos?

I bodelning mellan sambor ingår endast samboegendom (8 § SamboL). Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Vad är samboegendom?

Att egendomen ska ha förvärvats för gemensam användning innebär att egendom som medförts till bohaget som ena sambon ägt sedan tidigare inte kan vara samboegendom eftersom det inte "förvärvats för gemensam användning". Detta gäller även för bostad som ena sambon ägt sedan tidigare och den andra sambon flyttat in i (bostaden är alltså inte samboegendom i det fallet).

Inte heller gåvor eller arv som ena sambon fått med föreskrift om att egendomen ska vara enskild egendom ingår i samboegendomen enligt 4 § SamboL. Även arv som ena sambon fått utan föreskrift att egendomen ska vara enskild egendom ingår sällan i samboegendomen om inte båda samborna gjort ett aktivt val av föremålet som ärvdes.

Sammanfattningsvis innebär "förvärvat för gemensam användning" att samborna tillsammans införskaffat egendomen med avsikten att egendomen ska användas gemensamt.

Eftersom din morfars sambo ärvt huset är det antagligen inte samboegendom, inte heller möblemanget som sambon medförde till bostaden räknas som samboegendom. Bilarna och sakerna som skaffats under sambotiden kan dock falla under samboegendom om de var inskaffade för gemensam användning.

Hur fördelas arvet vid ena sambons bortgång?

Huvudregeln i svensk rätt är att sambor inte har någon rätt att ärva varandra om de inte skrivit testamente. Istället är det den avlidnes arvingar som ärver den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap ÄB). Vid en sambos bortgång kan det bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är däremot inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL.

Vad händer om den efterlevande sambon inte vill göra en bodelning?

Om bodelning inte sker ska din morfars kvarlåtenskap skiljas från hans sambos kvarlåtenskap och din morfars arvingar har rätt att ärva hans kvarlåtenskap. Bostaden och bohaget som hans sambo ägt innan samboförhållandet behåller alltså sambon. Däremot kan samäganderätt uppstått för bilarna och sakerna som införskaffats under samboegendomen.

De kriterier som ställs upp för att dold samäganderätt kan anses föreligga är att (1) en av samborna köper egendom i eget namn som är avsett att nyttjas av båda samborna, (2) båda samborna bidrar ekonomiskt till förvärvet, och (3) Det finns en uttrycklig eller i alla fall underförstådd överenskommelse om att köpet sker för bådas räkning och att ägandet ska vara gemensamt.

Om de två första kriterierna är uppfyllda antas även det sista kriteriet vara det när det gäller förvärv av bostad och bohag (se till exempel NJA 2008 s. 826).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98633)