Innebörd av fri förfoganderätt

vi är två sambor med särkullbarn som skrivit testamente där vi ärver hälften efter den andres död med fri förfoganderätt. Vår avsikt är att barnen skall få ut hälften d.v.s hela arvet direkt. Vad menas här med förfoganderätt. Är det att den överlevande har förtur på t.ex bostad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad som menas med "hälften efter den andres död med fri förfoganderätt" tar inget sikte på någon exakt egendom utan innebär att den efterlevande sambon ärver hälften av den avlidnes hela kvarlåtenskap utan rätt att testamentera bort denna. Tanken med fri förfoganderätt är också att den först avlidnes bröstarvingar senare ska bli berättigade till efterarv enligt 3 kap. ärvdabalken (ÄB).

Efterarv fungerar ungefär så här att proportionen av det den efterlevande ärver genom den totala förmögenheten räknas ut och delas ut till den först avlidnes arvingar innan den efterlevandes arvingar får ut sitt arv. T.ex. om du skulle avlida först med 200 000 kr i tillgångar och din sambo ha 400 000 kr i tillgångar blir beräkningen 200 000/600 000 = 1/3. Dina bröstarvingar skulle då ha rätt till 1/3 av det som den efterlevande sambon har som förmögenhet vid sin död.

Är tanken dock att den först avlidnes barn ska få ut mer arv än de får vid deras förälders död borde ni istället testamentera hälften med full äganderätt.

Tanken med testamenten är dock inte att det som står gäller utan det är den faktiska viljan som testamentet innebär som gäller, det här framgår i 11 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattningsvis

Är det eran vilja att särkullbarnen enbart ska få ut sitt arv en gång (vid deras förälders död) är det viktigt att ni berättar detta för barnen eller att du och din sambo vet om detta. Mest lämpligt är dock att upprätta nya testamenten där ni istället använder er av uttrycket full äganderätt eller uttryckligen skriver detta.

Behöver ni hjälp med att upprätta ett nytt testamente rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning